מידעטק הטמיעה מערכת ב- IDE טכנולוגיות התפלה

יום ב', 23 ביוני 2014

מידעטק טכנולוגיות מידע בע"מ השלימה הטמעת מערכת Priority בחברת IDE  טכנולוגיות התפלה. תהליך היישום כלל מספר שלבים. המערכת משרתת מאות משתמשים. היקף הפרויקט הינו למעלה משלושה מיליון שקלים.

חברת מידעטק טכנולוגיות מידע השלימה לאחרונה הטמעת מערכת Priorityבחברת IDE  טכנולוגיות  התפלה, המתמחה בפיתוח, תכנון, הקמה ותפעול של מתקני התפלת מי ים ופתרונות לטיפול במים תעשייתיים. במסגרת הפרויקט עלו לאוויר כ-14 חברות פעילות ב-Priority, לרבות יישום בחברה בת בארה"ב וכן הועלו מודולים רבים לאוויר, ביניהם מודול קבלנים ומודול בקרה תקציבית, שניהם מבית מידעטק, המעניקים פיתרון מובנה לנושא הבקרה התקציבית הפרוייקטלית.בנוסף הוטמעו מודולים של פרויקטים, רכש, בקרת איכות, דיווחי ייצור וכספים.

במסגרת הפרויקט הטמיעה מידעטק אינטגרציה לתוכנות ייעודיות שהיו קיימות בקבוצה טרם הPriority-ובכללן אינטגרציה לתוכנת PLM, לתוכנה לניהול תזרים מזומנים ולתוכנה דיווח שעות. בכל אחת מהתוכנות הללו קיים ממשק דו כיווני לסנכרון נתונים בין המערכות השונות, כאשר התהליכים העסקיים של IDEמוגנים באמצעות מנגנון ה BPMשל מערכת ה-Priority.