מידע על סיוע לסחר חוץ

יום ד', 21 בינואר 2015

 

 

מאת  הדר שור , מרכז תקציב ובקרת קרנות

מערך כלי סיוע לתעשייה במינהל סחר חוץ מפעיל כלי תמיכה לתעשייה במטרה לסייע לחברות הישראליות לפעול בשווקי חו"ל.

עד לחודש אוגוסט 2014 הפעיל המערך שתי קרנות: קרן הודו-סין להקמת נציגות שיווקית במדינות היעד וקרן הפרויקטים והמכרזים הבינלאומיים, שנועדה לסייע לחברות להתמודד במכרזים והקמת מתקני הדגמה בחו"ל.

במהלך שנת 2014 הוכפל מספר התוכניות, שהמערך מפעיל ונפתחו שתי תוכניות נוספות: תוכנית "כסף חכם", שנועדה לסייע לחברות להגדיל את מכירותיהן בשווקי יעד בחו"ל, תוך התמקדות בשוק אחד או שניים ותוכנית מאגדי התשתית, שנועדה לסייע לחברות להקים מתקני הדגמה תעשייתיים על ידי קבוצה של חברות.

הגדלת מספר התוכניות מאפשרת מתן שירות וסיוע ליותר חברות ולמגזרי יצוא נוספים מאלו שנתמכו בעבר.

הפרטים לגבי ארבעת מסלולי הסיוע מופיעים בעלון חדש, שהפיק המערך ומצורף כאן ובו פרטים מרכזיים על כל תוכנית ופרטי הקשר של רכזי התוכניות השונות. מידע זה הינו ראשוני ונוח להבנה, אולם פירוט מלא של תנאי הסף לתוכניות השונות וכלל הטפסים והנהלים מופיעים באתר מערך כלי סיוע.