מימון אירופי לטכנולוגיות ירוקות

יום א', 23 ביוני 2013

קול קורא אירופי למימון פרויקטים בתחומי חדשנות אקולוגית פתוח לחברות ישראליות-
השבוע פרסמה הסוכנות האירופית לתחרותיות וחדשנות ה - EACI  קול קורא למימון אירופי של עד  50%  מעלויות פרויקטים ירוקים, שיביאו להפחתת ההשפעות השליליות על הסביבה וניצול יעיל של מקורות, שהם בעלי פוטנציאל לשימוש רחב באירופה.


ההתמודדות פתוחה לכל החברות אך עדיפות תינתן לחברות קטנות ובינוניות (עד 250 מועסקים ומחזור שנתי נמוך מ 50 מיליון אירו).
סך התקציב -אשר עומד במסגרת הקול הקורא מסתכם בכ -31.6 מיליוני אירו והוא מיועד לתמיכה בעיקר בתחומים -הבאים:  טכנולוגיה לקידום עסקים ירוקים, מיחזור חומרים,  מים,  מוצרי בנייה ברי קיימא,  סקטור המזון והמשקאות

הודגש כי הסוכנות מציעה את האפשרות לקבל חוות דעת מקדימה לגבי סיכויי הזכייה במימון,  על בסיס משלוח תיאור ראשוני עוד בטרם הגשת ההצעה הרשמית וכי ההתמודדות פתוחה לחברות ישראליות.
 המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ה 5 לספטמבר 2013