מי מבטיח קשר ים ואוויר בעת חרום

יום ה', 24 ביולי 2014
מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews
 
האיסור שהטיל ארגון חברות התעופה הבינלאומי - FAA - על טיסות לישראל העלה פעם נוספת את השאלה האם ישראל מוכנה מבחינת אלטרנטיבות עם קשר מסחרי יבשתי ואווירי אליה וממנה.
 
כזכור, במסגרת המכירה של צים ואל על שמרה לעצמה המדינה "מניית זהב" המעניקה את הזכות להיעזר בצי האוניות והמטוסים של החברות. לעומת זאת, בהפרטות של בתי הזיקוק ובזק נקבע שהחברות מחויבות לספק שירותי חירום במסגרת צו אינטרסים חיוניים
 
ריאלית, לרשות מדינת ישראל עומדת האפשרות לגייס לשורותיה בעתות חירום שבע אוניות מצים ושבעה מטוסים מאל על - כך עולה מבחינת מניות הזהב שנותרו בידי המדינה במסגרת הפרטת החברות. 
 
תחקיר "כלכליסט" מגלה כי כבר בשנות התשעים החלה המדינה בהליך של מכירת חברות ממשלתיות לידיים פרטיות. במסגרת זו שמרה המדינה על מניות זהב בשלוש חברות בלבד: כיל, אל על וצים. מטרת מניות הזהב היא לשמור על יכולת ההשפעה של המדינה אם החברות יועמדו למכירה בעתיד, וכן לאפשר לה לזכות לסיוע מהחברות שהיו בבעלותה במצבי חירום דוגמת המבצע בעזה שהוביל בימים האחרונים לביטול טיסות רבות לישראל.
 
במסגרת מניית הזהב בצים, שלגביה הגיעו המדינה והחברה להסכמות חדשות לאחר מחלוקת ארוכה, מחויבת חברת הספנות להחזיק צי של שבעה כלי שיט באחזקה ישירה שייתנו מענה לשוק המקומי בעתות חירום. מטרת מניית הזהב במקרה של צים היא שמירה על נתיבי הסחר: יותר מ?90% מהסחורות שיוצאות ונכנסות מישראל עוברות דרך נמלי חיפה ואשדוד, וניתוקם במקרה של מלחמה משאיר את השוק המקומי יתום מסחורות. בנוסף, במסגרת מניית הזהב חייבת צים להשאיר הנהלה מקומית ושליטה מקומית.
 
מניית הזהב בחברת התעופה הלאומית לשעבר מחייבת את אל על להחזיק בצי מטוסים מינימלי עבור המשק הישראלי. אלא שלפי הסכם ההפרטה, נקבע כי אל על מחויבת לספק שלושה מטוסי נוסעים גדולים בלבד, לצד שלושה מטוסים בינוניים או קטנים ומטוס מטען בודד. 
 
בדיון שנערך בוועדת חוץ וביטחון  של הכנסת  אמר גידי גופר, הממונה על שינוע ותובלה במשרד הביטחון כי"כשהחליטו להפריט גם את אל על, היה כתוב במפורש כי לחברה היו שישה מטוסי מטען והיא נותרה עם מטוס אחד". לדברי גופר, משרד האוצר והתחבורה הסכימו לבקשת אל על כי במניית הזהב יכלל רק מטוס מטען אחד. באל על טוענים כי המדינה הסכימה להוריד את מספר מטוסי המטען מארבעה למטוס אחד. לעומת זאת, בהפרטות אחרות ויתרה המדינה על מניית הזהב והחילה במקום הליך שנקרא צו אינטרסים חיוניים. מדובר בכלי משפטישמטיל אחריות פלילית על בעלי החברה שפעלו בניגוד להוראות זרועות הביטחון או הוראות אחרת מצד משרדי הממשלה. 
 
רשימת החברות שכפופות לצו האינטרסים החייוניים כולל את בתי הזיקוק בחיפה ובאשדוד, שהופרטו בשנת 2004. צו האינטרסים החיוניים מחייב את בתי הזיקוק לספק סולר לטנקים וכן קרוסין (דלק מטוסים) לחיל האוויר, וכן דלקים לרכבת ישראל ולחברת החשמל. 
 
חברה אחרת שהופרטה וכפופה לצו האינטרסים החיוניים היא נמל אילת, שעבר לידי משפחת נקש לפני כשנה וחצי. הנמל מחויב לפתוח את שעריו לצורכי המדינה בשעות חירום. חברות נוספות שכפופות לצו הן בזק ותעש, שעומדת בפני מכירה.