מכסות מוגדלות לייצור פרטי של חשמל

יום א', 23 בנובמבר 2014

רשות החשמל, בראשות עו"ד אורית פרקש-הכהן פרסמה בימים אלה פנייה לשימוע ציבורי בדבר הענקת מכסה תעריפית עסקית חדשה למשק החשמל הישראלי, השווה בגודלה לכלל המכסה שהותקנה במתקנים אלו בשנים 2013-201. המדובר בהסדרה של עודפים שלא נוצלו במכסות הקודמות ומאפשרת לתעשיית האנרגיה הירוקה אופק והמשכיות רגולטורים.

הרשות, המפקחת ומסדירה את משק החשמל בישראל, קבעה בשורה של החלטות בין השנים 2008-2014, הסדרות לייצור חשמל לצריכה עצמית והזרמת עודפים לרשת. החלטות אלו הניבו עד כה הקמתם של כ-286 MWשל מתקנים סולארים לצריכה עצמית.

ההסדרה המפורסמת תקדם את השגת יעדי הממשלה באמצעות הסדרת "העודפים" אשר לא מומשו בהסדרות קודמות, תוך כדי המשך קידום המשק לקראת Grid Parityומזעור עלויותיו לצרכני החשמל.

התעריף מחושב על בסיס בחינה של עלויות ותפוקות נורמטיביות של מתקן PVבהספק מותקן של 50 KW(מסחרי). בחינת העלויות נעשתה על בסיס נתוני עלויות ציוד והתקנה כמתואר לעיל, אשר התקבלו מחברת "בלומברג" (BNEF) וכן ממקורות חיצוניים. מטרת התעריף היא לאזן עלויות הקמה, תפעול, ומימון, תוך הבטחת תשואה נאותה ליזם, במטרה להבטיח כדאיות כלכלית של הקמת מתקנים אלו בתעריף המינימאלי המאפשר זאת.

עלויות אלו משקפות  את הירידה המשמעותית שחלה בשנים האחרונות במחירי הפאנלים, הממירים, הציוד-האחר, וההתקנה - ירידה של למעלה מ-55% מאז 2010.

שקלול כלל הנתונים הנ"ל במודל חישוב התעריף מביא לתעריף הזנה מעודכן העומד על 47 אגורות לקוט"ש למתקנים מסחריים.

צוין כי זהו צעד נוסף להגדלת ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת במשק החשמל הישראלי, לאחר שמליאת רשות אישרה שימוע למכסה נוספת לאנרגיה מתחדשת בסך 20 MW בתעריף של 49 אג' לקוט"ש.

מכסה זו למתקנים עסקיים צפויה להניב מאות מתקני גגות קטנים נוספים המייצרים חשמל ירוק ונקי.