מכרזי משרד הביטחון והטלוויזיה החינוכית

יום ב', 4 ביולי 2011

משרד הביטחון הוא כידוע גורם עצמאי ובלתי תלוי באוצר בפרסום מכרזי רכש.

על רקע זה פרסם משרד הביטחון באחרונה  מכרז לעריכה, תרגום והזנת תכנים לאתרי האינטרנט של אגף סיב"ט (סיוע בטחוני) במשהב"ט. מועד אחרון להגשת הצעות: 17/7/11.

מכרז בתחום אחר הוא של הטלוויזיה החינוכית הישראלית שפרסמה מכרז למאגר נותני שירותים מקצועיים לטלוויזיה החינוכית, בהם יועצים בתחומים מגוונים של עולם התקשורת והמדיה. מועד אחרון להגשת הצעות: 31/7/11. במקביל, במכרז ההתקנה ההטמעה והדרכה של מערכות ממוחשבות לניהול התכנון, הייצור והבקרה של מערך ההפקות של הטלוויזיה החינוכית נדחה מועד ההגשה למכרז עד ל- 10/7/2011.