מכרז התדרים לדור הרביעי יוצא לדרך

יום ד', 2 ביולי 2014

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

משרד התקשורת פרסם מכרז להפעלת רשתות הדור הרביעי בסלולר

ואלה עיקריו:

                                                                                                                                                            המהירות הממוצעת בקצב העלאת הקבצים והורדתם תגדל בין פי שלושה עד  לפי חמישה מהקצב היום

·                תידרש פריסה זהה של הרשת,  הן בפריפריה והן במרכז הארץ

 

נקבע מנגנון לעידוד התחרות: מפעיל חדש או קטן, יוכל לקבל הנחה של עד 50% במחיר הזכיה: עבור כל גיוס של כ - 80 אלף לקוחות יופחתו לו 10 אחוזים ממחיר  הזכיה

 

במטרה לאפשר אספקת שירותים מתקדמים, מפרסם  משרד התקשורת מכרז לאספקת שירותים בדור הרביעי, תדרים אלה יאפשרו למפעילי הסלולר לספק לצרכן שירותים בקצב מהיר יותר, ויאפשרו לו ליהנות משימושים באפליקציות מתקדמות בתחומים כגון בריאות, חינוך, שידורי וידאו ברמה גבוהה ועוד.

בהמשך למדיניות שהופצה ביום 15.5.14, משרד התקשורת מבקש לעודד אספקת שירותים מתקדמים לציבור, במקביל לשמירה על רמת תחרותיות גבוהה בשוק. התדרים הרלבנטיים לדור הרביעי הינם משאב מוגבל ולא תתאפשרנה 5 תשתיות רדיו בדור הרביעי בשוק. על כן, המשרד יאפשר שיתוף תשתיות במתכונת של שיתוף תדרים, וקבע עקרונות אשר תכליתם להבטיח תמריץ תחרותי לכל מפעילי הסלולר על גבי תשתיות הרדיו שיוקמו.

תובטח קיומן של 3 רשתות סלולאריות לפחות בשוק, כשלכל אחת רוחב פס המאפשר מתן שירותי דור רביעי. לצד זאת, שמירה על קיומו של גורם תחרותי, והבטחה של אפשרות שיתוף תשתיות ביחס לכל הגורמים הזוכים במכרז.

מחיר המינימום לכל רצועת תדרים בת 5 מה"ץ יעמוד על 10 מיליון ?.

המכרז יזכה את המרבה במחיר ברצועות התדרים המבוקשות על ידו.

עלות ההשתתפות במכרז היא 25  אלף שקל, כאשר ערבות לקיום תנאי המכרז תעמוד על 10 מיליון שקל.

כל גורם יוכל לגשת למכרז ככל שעמד בתנאי הסף, תוך הצגת הון עצמי בסך של 100 מיליון שקל. תנאי הסף ההנדסיים מחייבים בעלות וניהול של ליבת רשת. כמו כן, תידרש הגשת תוכנית עסקית.

הזוכה יצטרך להתחיל לספק שירותי דור רביעי, באמצעות התדרים שיוקצו לו וזאת תוך תקופה של שנה. ככל שלא יעשה כן, התדרים יוחזרו למדינה ללא החזר כספי.

 

מנגנון לעידוד הגנת מפעיל קטן (חדש או קיים):

מפעיל חדש או קטן, יוכל להמיר עד 50% מסכום הזכייה בתדרים, בהתחייבות להגדלת נתח השוק שלו בעד 5% (1% נתח שוק = 10% הנחה).

מפעיל שלאחר הזכייה במכרז תהיה לו הקצאה של 20 מה"צ בתחום ה- 1800 מה"צ  - לא יוכל לשתף רשת בעת הזאת.

ייקבע רף מקסימאלי של 25 מה"צ בתחום ה- 1800 מה"צ לרשת משותפת. תהיה אפשרות למפעיל להחזיר למדינה, לכל הפחות רצועה של 5 מה"צ ובכפולות של 5 מה"צ, בתחום ה- 1800 מה"צ, ללא החזר כספי (על מנת לאפשר לו לשתף פעולה עם מפעיל אחר).

המשרד קבע כי השקעות ברשת המשותפת בדור הרביעי, עשויות להיחשב כחלופה למימוש התחייבויות המפעילים אשר זכו במכרז שערך המשרד בשנת 2011. על מנת שיחשבו חליפיות - על המפעילים לזכות בתדרים המתאימים לדור הרביעי ולהשקיע בהיקף שווה ערך בדור הרביעי להשקעות להן התחייב בדורות קודמים.

להלן תנאי הכיסוי ואיכות השירות בדור הרביעי:                                                 

 

בתום שלב א' (18 חודשים) - כיסוי של 30% דרישות מינימום.

בתום שלב ב' (36 חודשים) - כיסוי של 65% דרישות מינימום.

בתום שלב ג' (48 חודשים) - כיסוי של 100% דרישות מינימום.

החל מהשנה השנייה – יחס פריסה של 1:1 בין מרכז לפריפריה.

כמו כן, נדרש כיסוי מלא בכבישי הארץ ובנתיבי רכבת.

 

לוחות זמנים:

המועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות: 23.7.2014.

המועד האחרון לפרסום תשובותיה של ועדת המכרזים להשגות או לבקשות ההבהרה:7.9.2014.

המועד האחרון להרשמה למכרז: 14.9.2014.

המועד האחרון להגשת ההצעה הבסיסית: 28.9.2014, בשעה 14:00.

המועד המוקדם ביותר לפקיעת הערבות: 28.9.2016.

 

המסמך המחייב הוא מסמך המכרז שנמצא באתר משרד התקשורת בכתובת : www.moc.gov.il

מדור  "מה חדש".