מכרז להעמדת הלוואות בקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה

יום ב', 2 בינואר 2012

אגף החשב הכללי במשרד האוצר והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת,  פרסמו  מכרז לבנקים להעמדת הלוואות בקרן לעסקים קטנים ובינוניים למשך ארבע שנים, אשר בו המדינה מקצה ערבות בהיקף של עד 500  מיליון ?. מדובר בצעד משמעותי בסיוע המדינה למתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, כאשר ההלוואות אותן מציעה הקרן עתידות לשרת אלפי עסקים בשנה.

במכרז החדש, מספר שיפורים משמעותיים בהשוואה לקרנות הפועלות כיום. עסקים בהקמה יזכו לערבות מדינה גבוהה, התחייבות המדינה הוגדרו באופן מדויק, והוסדרו שלבי החילוט תוך קביעת לוחות זמנים קצרים.

במסגרת המכרז, יתחרו הבנקים על שיעור המינוף (כלומר, כמה אשראי יהיו מוכנים להעמיד על כל שקל שיקבלו מהמדינה), כאשר על פי תנאי המכרז יחס המינוף צריך להיות גדול מפי חמישה אך קטן מפי עשרה, כלומר למעלה מ- 2.5 מיליארד ש"ח. הרציונל שעומד מאחורי תנאי זה, הוא למנף בצורה מקסימלית את הכסף הממשלתי מחד אך לא לגרום לכך שאחוז הסיכון יהיה גבוה מדי והבנקים לא יוכלו לעמוד בו מאידך.

המכרז מורכב ממספר שלבים, ראשית יציעו הבנקים את אחוז המינוף, לאחר מכן תינתן אפשרות לזוכים לשפר את הצעתם בהתאם למיקומם, ולבסוף תינתן ערבות מדינה נוספת בהתאם לביצועי הבנק בתפעול הקרן. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו ה-1.2.2012.

לאור מורכבות המכרז והסכום הגדול שהמדינה ערבה לו, יקיימו משרדי האוצר והתמ"ת כנס מציעים, ב-25.1.2012, אשר יערך בירושלים, בו יוסברו בהרחבה נהלי הקרן ואופן הפעלתה למציעים הפוטנציאליים.

סגן בכיר לחשבת הכללית במשרד האוצר, ערן היימר,  ציין כי "המדינה בחרה להעמיד ערבות ולקחת על עצמה חלק מהסיכון במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים. זאת, מתוך ההבנה שחשוב להשקיע בפיתוח מגזר העסקים הקטנים והבינוניים, אשר מספקים תרומה רבה ומאפשרים אלפי מקומות עבודה במשק הישראלי. אנחנו מנסים להתערב בשוק האשראי בצורה ממוקדת - זיהינו כשל שוק פרמננטי במתן אשראי לעסקים קטנים, כלומר על אף התרומה שלהם למשק הנגישות שלהם לאשראי נמוכה. השנה החלטנו להרחיב את הקרן גם לעסקים בינוניים אך בצורה זהירה ומוקפדת, לאור התובנה כי למרות שעצימות הבעיה בעסקים הבינוניים היא קטנה יותר מהעסקים הקטנים, עדיין יש עסקים בינונים הניצבים בפני קושי בגיוס אשראי – וחשוב לנו לשמור את הדלת פתוחה גם בפניהם."

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים שמה לה למטרה לאפשר לעסקים בעלי יכולת החזר שאינם מצליחים לגייס אשראי בנקאי לעשות זאת בעזרת ערבות המדינה. ערבות המדינה משנה את פרופיל הסיכון שרואים הבנקים בעת מתן ההלוואה, ובכך מתמרצת אותם להעמיד אשראי לעסקים קטנים ובינוניים. במסגרת הקרן, מתחייבת המדינה לספק ערבות בשיעור של 70% לכל הלוואה ולסבסד לבנק את עלות בדיקת העסקים בעזרת חברות פרטיות.

מסמכי המכרז נמצאים באתר האינטרנט של החשב הכללי במשרד האוצר, בכתובת:

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGCommerce/AGCommerce_2006/