מכרז למחשוב המועצות הדתיות

יום ג', 7 בינואר 2014

המשרד לשירותי דת פרסם מכרז לקבלת הצעות מחיר לבניית תוכנת מחשוב כוללת של המועצות הדתיות.
המציע מתבקש להגיש  אפיון מפורט, פיתוח, יישום והטמעה של מערכת לניהול תפעול המועצות הדתיות במדינת ישראל הכולל את איגום שירותי הדת בתוכנה אחת: רישום נישואין, מקוואות, עירוב וקבורה לצד ניהול כ"א, לוגיסטיקה ותקציב.
המיזם יכלול את כל 132 המועצות הדתיות והוא מוערך בעשרות מיליוני שקלים.
השירותים הנדרשים כוללים, בין היתר, אפיון מפורט המבוסס על תהליכי העבודה במועצות, פיתוח המערכת על פי האפיון המאושר על ידי המשרד אשר כולל פיתוח ובניית ממשקים למערכות וציודים שונים, ממשקי ניהול (לרבות ניהול משתמשים, תהליכים, גיבויים, טבלאות מערכת וכו'), התקנה, הדרכת צוות טכני, משתמשי מפתח ועובדי חברת הדרכה ייעודית שתיבחר לביצוע הדרכות המשתמשים, הסבת נתונים קיימים במערכות הנוכחיות הקיימות במועצות, יישום ושירותי תמיכה במשתמשים בכל האמצעים המוגדרים במכרז לרבות מוקד תמיכה טלפוני, תמיכה מרחוק ותחזוקה שוטפת של המערכת.
משך תקופת ההתקשרות עם החברה הזוכה יהיה לחמש שנים עם אופציית הארכה בארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.


"חשוב לציין שעד היום לרוב המועצות הדתיות ישנן תוכנות שונות לניהול אך, למשרד היה חשוב לאחד את כל שירותי הדת וההיבטים התפעוליים תחת קורת גג אחת. זו תהיה תוכנה מקצועית המעניקה שליטה ובקרה רוחבית למועצה הדתית ותכלול את כל מרכיבי הליבה. יש לציין שחלק מהמהלך הינו גם שיפר התשתיות הפיזיות במועצות הדתיות החלפת מחשבים נתבים וציוד מחשוב רב", מציין ליאור אשכנזי מנהל מערכות המידע במשרד לשירותי דת.
.
מנכ"ל המשרד לשירותי דת, אלחנן גלט, הסביר כי " לאחר שנים רבות, לראשונה ימוחשבו המועצות הדתיות באופן שייתן להם אפשרות להעניק שירות מאיר פנים לציבור לצד, היתרון לראשי המועצות הדתיות שתיתן להם המערכת הכולל ראייה רוחבית ומקוונת של שאר האספקטים שבניהול המועצה הדתית העוסקת בתקציבים, כ"א וציוד ככל ארגון, ממשלתי או עסקי. אני חושב שזו מהפכה של ממש בתפיסה ובשורה מצד הנהלת המשרד בראשותו של סגן השר ח"כ הרב אלי בן דהן. מקבלי השירות במועצות הדתיות קרי, הציבור ייהנו כעת משירות משופר, זמין, מהיר וידידותי אך, גם חשוב לציין שעובדי המועצות הדתיות ייהנו לראשונה מתוכנה אחת תומכת ואינטראקטיבית ואף מציוד חומרה חדיש ואיכותי"

חוברת המכרז מופיעה באתר האינטרנט של המשרד לשירותי דת בכתובת www.dat.gov.il המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז הינו 23.1.2014