RRSAT מכריזה על שינוי ארגוני

יום ד', 17 באפריל 2013

RRsat Global Communications Network Ltd. ספקית של שירותי ניהול והפצת תוכן דיגיטלי עבור רשתות טלוויזיה ורדיו, הודיעה על חילופי תפקידים בהנהלת החברה, אשר נועדו לתמוך ולקדם את צמיחת החברה.

השינויים הארגוניים כוללים: 

ב-1 אפריל 2013 מונה א?הד הר לב כנשיא חברת הבת של RRsatבארה"ב - RRsat America. הר לב שימש כמנהל ה-MSSבחברה כמו גם כיועץ המשפטי וכמזכיר החברה. מינויו של הר לב, שהינו בעל ניסיון ניהולי עשיר בתחומי טכנולוגיות התקשורת, משקף את מחויבותה של RRsatלהרחיב מהותית את נוכחותה ופעילותה בשוק האמריקאי.

הר לב שימש בתפקידים בכירים כסמנכ"ל פיתוח עסקי וכיועץ משפטי בחברת קמור ובחטיבת הסיבים האופטיים של גילת סאטקום (TASE and AIM), וכן כיועץ משפטי בחברת אמדוקס.

RRsatאף הודיעה על מינויה של צורית גולן כסמנכ"לית משאבי אנוש ופיתוח ארגוני. גולן שימשה במספר תפקידי ניהול משאבי אנוש במספר חברות היי-טק כאודיוקוד, שם שימשה כמנהלת משאבי אנוש בינלאומיים, וכן כסמנכ"לית משאבי אנוש בחברת אורביט טכנולוגיות (TASE: ORBI).

בנוסף, הודיעה RRsatעל מינויו של שמוליק קורן כסמנכ"ל הכספים של החברה – החל מה-1 במאי 2013. קורן הינו מנהל מנוסה אשר שימש כמנכ"ל וכסמנכ"ל כספים במספר חברות ציבוריות. לפני הצטרפותו ל-RRsatשימש קורן כסמנכ"ל כספים ותפעול באורביט טכנולוגיות , שם היה אחראי בשלוש השנים האחרונות על חטיבות הכספים, המבנים, ה-IT, המשפט, קשרי משקיעים והתפעול.