מלחמה אבודה בהון השחור

יום ה', 30 באוקטובר 2014

דוח מבקר המדינה 65 א' כולל ביקורת רבה על מינהל לא תקין, פיגורים בהשלמת פרויקטים, אי מימוש החלטות ותוכניות השקעה, העסקת קרובים ועוד.

אנו בחרנו להאיר את התחום של כשלים הנוגעים לתקשוב – הזנחה חמורה של ניהול נכון של ידע, אחסון וניתוח נתונים, חוסר במעקב ממוחשב , תכנון עבודה לקוי ועוד.

 

להלן כמה דוגמאות:

המלחמה בכסף ה"שחור":

לא תמיד עשו המשרדים האזרחיים שימוש במידע על הכנסות הנישום שהועבר להם ממשרדי החקירות (הפליליים) לצורך קביעת שומה וחיובו של הנישום במס.

 

 

אי-קביעת שומות

ברוב תיקי החקירות של יחידת יהלום לא קבעו משרדי השומה האזרחיים שומות מס לנישומים וממילא לא גבו את המס המתחייב בגינם.

 

 

עיכוב בהגשת כתב אישום

משנת 2010, זה יותר משלוש שנים, סיימו פרקליטויות המחוז ויחידת הפרקליטות במע"ם את הטיפול ב-110 מ-183 תיקי החקר של מס הכנסה (כ-60%), וב-209
מ-339 תיקי החקר של המכס ומע"ם (כ-61%). כתוצאה מעיכובים בהגשת כתבי אישום קיים קושי לסיים את הטיפול השומתי בתיקים אלה ולגבות את המס המתחייב בגינם.

 

 

טיפול לקוי במי שאינו עומד בהסדר כופר

במקרים שבהם המירו נישומים את האישום הפלילי בכופר ולא עמדו בהסדר הכופר, לא הצליחה הרשות לגבות מהם את סכום הכופר או לנקוט נגדם אמצעי אכיפה לצורך גביית חובם.

 

 

ההמלצות העיקריות

1.    על הנהלת רשות המסים לפעול לכך שמשרדי השומה האזרחיים יקיימו את ההנחיה בדבר העברת מידע שעניינו חשד בעברות מס פליליות למשרדי השומה לחקירות.

2.    על הנהלת רשות המסים לעשות לכך שמשרדי השומה האזרחיים במס הכנסה יקבלו מידע על מי שנחקר בידי יחידות החקירה של מע"ם, ושמשרדי מע"ם יקבלו מידע על מי שנחקר בידי מס הכנסה. כל זאת במטרה להביא במהירות האפשרית לקביעת השומה ולגביית החוב של מי שנתפס בביצוע עברות מס.

3.    על הרשות והפרקליטות לפעול לכך שניתן יהיה להגיש במהירות כתב אישום נגד נישום שלא עומד בהסדר הכופר שעליו סוכם עם הרשות, ועליהן לפעול לקידום חקיקה אשר תסדיר אפשרות לנקיטת אמצעי אכיפה נגד נישום במצב כזה.