מלם תים רוכשת מחצית מאלטל

יום ב', 27 ביוני 2011

 

 מלם תים השלימה  את  רכישת  50% מחברת אלטל טכנולוגיסטיקה, הנמצאת בבעלות מלאה של אלול תמראינד.

תמורת רכישת חלקה באלטל תשלם מלם תים לאלול כ-35 מיליון שקל במזומן.

אלטל עוסקת בניהול פרויקטים טכנולוגיים ולוגיסטיים, בעיקר, בשוק הביטחוני בישראל, הכוללים שירותי ניהול במיקור חוץ, התקנה, אינטגרציה, שדרוג, הדרכה, הטמעה, הפעלה, ואחזקה של מערכות טכנולוגיות בהתאם לצרכי הלקוח.

שלמה איזנברג, מנהל העסקים הראשי של מלם-תים : "רכישת אלטל מרחיבה את פעילות מיקור החוץ של הקבוצה בכלל ואת פעילותה במגזר הביטחוני בפרט. רכישה זו תהווה ראש חץ להשתתפות החברה בפרויקט עיר הבה"דים".