ממשלת סין מהדקת את הפיקוח על האינטרנט

יום ה', 20 באוגוסט 2015

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

הסטטיסטיקה מלמדת על האטה יחסית בצמיחת הכלכלה הסינית.

על מנת לעודד את המשק הודיעה ממשלה סין בימים אלה על פיחות שער המטבע שלה לאחר תקופה ארוכה של הקפאה מלאכותית.

לחרדה הכלכלית מתלווה עתה גם חרדה קיברנטית/אינטרנטית.

בימים אלה הודיעה ממשלת סין על שורת גזרות שמטרתן למנוע מחברות זרות כמו גם גורמים סיניים ארגוניים ופרטיים לא מורשים להגיע בחופשיות למאגרי  מידע כלכלי וחברתיים.

הממשלה הסינית מרשה לעצמה לחסום כל פעיית מקוות "מזיקה" או אנונימית.

"חוק הביחון הלאומי" "חוק הסייבר" שיכנס לתוקף בעוד מספר חודשים מאפשר לממשלה גישה ובקרה בכל מאגר נתונים, רשתות והעברות מידע.

חברות זרות יחויבו לשמור מידע אך ורק בשרתי חברות סיניות  עם הרשאה לשלטון  להכנס אליהם.

החברה גם תבנה רשות זיהוי  לאומית אחידה - ID- המבוססת על התאמה מלאה בין הפרטים הפיסיים לביומטרים של האזרח. הממשלה מתנגדת לכל אנונימיות בתחומים אלה בטענה כי זו מסייעת לארגוני פשע בפעולתם.

"גילוי מלא" יוטל גם על חברות זרות הפועלות בסין.

 

 

עוד אוסרת הממשלה על פעילות התאגדותית ברשת החברתית בנימוק כי היא גורמת "לאי סדר" וןלכן היא טעונה אישור ממשלתי.