ממשל זמין אינו עונה

יום ב', 8 בדצמבר 2014

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

שמונה פעמים פירסמה הממשלה – קרי משרד האוצר – "דוח ממשל זמין". דוח זה בא לפרט את הפעולות שנעשו בקירוב הממשל לאזרחים,  למידע מקוון על שרותי הממשלה, להסדרת תשלומים ברשת,  להקל על הורדת טפסים שונים ולהיות במת דיווח על מדיניות ופעולות הממשלה.

הצרה היא כי הדוח האחרון פורסם רק בשנת 2013 לסיכום שנת 2012.

השנה – 2014 לא התפרסם כלל דוח.

במשך 20 חודשי הממשלה שהתפטרה עתה לא קודמה כל פעילות ממשית בתחום הממשל הזמין. זאת בניגוד להתקדמות גדולה בתחום זה בארצות  המפותחות (כמו מאגר המידע האמריקאי המצוין data.gov.)

בממשלה הקודמת היה זה השר מיכאל איתן שקיבל מינוי  לקדם את תחום השקיפות של הממשלה והממשל הזמין . באוצר ריכזה זאת במרץ כרמלה אבנר.

כידוע השר איתן כבר מזמן לא בממשלה וכרמלה אבנר התפטרה. נתניהו לא טרח למנות שר שיטפל בנושאים האמורים.

אתר ממשל זמין כמו גם אתר הנתונים  data.gov.ilלא עודכנו כבר מזמן.

בינתיים חתמה  הממשלה כבר לפני כשנה הסכמים עם מיקרוסופט וגוגל לגבי שורת פעולות תקשוב ובהן גם פיתוח  תשתית ממשל זמין. כל זאת ללא מכרז בנימוק של "המשכיות".

כל הנושא הזה  בולט  עתה במחדלו נוכח העדר שקיפות לגבי הצעת התקציב  המוקפאית של הממשלה שכידוע הוא הכלי המרכזי לביטוי והפעלת הממשלה.