מנורה מבטחים פנסיה הטמיעה מערכת תמרוץ מכירות

יום ב', 4 ביוני 2012

חברת אינסנטיבס ישראל השלימה פרויקט ליישום מערכתSales and Service Performance Management (SPM)לניהול ביצועי המכירות ותשלומי עמלות ותמריצים לעובדים ומשווקי מוצרים פיננסיים במנורה מבטחים פנסיה וגמל.

לדברי החברה, המערכת, אשר הוטמעה ע"י אגף הכספים בחברה, תאפשר תכנון וניהול מדידת ביצועים שוטפת של עובדים ומשווקי מוצרים פיננסיים בנוסף למיכון תשלומי העמלות והתמריצים לפי ביצועים והישגים. המערכת מצויידת ב"לוח מחוונים" אישי, המאפשר מיקוד והנעה לפעולה, תוך שהוא מצויד בסימולטור אישי מתקדם לכל מנהל.

מנורה מבטחים פנסיה וגמל,  תנהל באמצעות המערכת החדשה הכוללת עשרות שיטות ומדדים למיכון מלא של חישובי עמלות ותמריצים, את פעילות המכירות והשימור בסניפי המכירות והשירות בפריסה ארצית ואת פעילות מנהלי תיקי הלקוחות, בהיקף  גבייה שנתי של 6 מיליארד שקלים.

המערכת החדשה ממכנת ניתוח של עסקאות בודדות ומכלולי פעילות, מבצעים מיוחדים,What if Analysis, , תוך שמירה של נתונים היסטוריים, הפקת דוחות ניהוליים כבסיס לניתוח מגמות ולזיהוי מקרים חריגות, הגברת יכולת התחרות על ידי התאמת התגמול לפי מדדי (KPIs) הלקוח, המוצר והשוק וכן, הפקת דוחות המציגים תמונה כוללת של עלות התגמול בחברה ותרומתו לביצועים העסקיים של פעילויות החיסכון ארוך הטווח של החברה.