מסדירים עלויות שרותי מידע אקסטרה בסלולר

יום ד', 24 בספטמבר 2014

הבלגן התחשיבי  וסרבול החשבונות עבור שרותי מידע אקסטרה בסלולר עשויים להגיע לסוף הטוב.                     

שירותי פרימיום הינם שירותים של השמעת מסרים או הצגת מסר חזותי, לרבות מסר מוקלט, באופן ישיר או עקיף, לצורך אספקת מידע ותוכן, בידור, קבלת ייעוץ, שירות היכרויות, שיחות (צ'אט), השתתפות בתחרות, הגרלה, משחק או הצבעה או שירות הניתן באמצעות האינטרנט, למעט שירות ארוטי.

חלק מהדרכים לקבלת השירות הם באמצעות יצירת קשר ממכשיר המנוי, או הזנת מספר הטלפון שלו, בין היתר, באמצעות האינטרנט, כתנאי למתן השירות או לשם חיוב בעדו.

האסדרה הקיימת שנקבעה ביוני 2014 לעניין שירותי פרימיום, קובעת כי גביית תשלום עבור שירותים אלה באמצעות חשבון הטלפון של המנוי, מותנית בהספקתם באמצעות קידומות חיוג ייעודיות: 1900, 1901, ו- 1902.

הצורך באסדרה החדשה התעורר, משום שעלול להיווצר מצב בו המפעיל שמכר למנוי את חבילת "הכל כלול" יידרש לשלם למפעיל אחר תעריף קישור גומלין בגין תנועה זו, בסכום העולה על מחיר חבילת "הכל כלול" באופן שייקר את התעריפים למנויי הסלולר. 

חשוב לציין כי מבחינת המנויים, הפתרונות ששוקל המשרד יאפשרו למנויים להמשיך לקבל שירותי פרימיום בשני אופנים:

-        שירותי מידע כגון מוקד לבירור של חברת אוטובוסים, זמני המראות ונחיתות וכד' – יינתנו גם בעתיד, במתכונת פנים רשתית או מבלי שישולם תעריף קש"ג בגין שירותים אלה.

-        ככל שמדובר בשירותים אשר הגורם המספק אותם מעוניין להרוויח על עצם אספקת השירות, הרי שהם יסופקו במסגרת קודי חיוג 1900, 1901 ו-1902.

במסגרת השימוע הנערך עתה נבחנות החלופות הבאות:

א.      בעל רישיון שהמנוי שלו מתקשר לשירות לא יחויב להעביר תשלום בעד קישור גומלין למפעיל המארח את שירות הפרימיום.

ב.       שירות פרימיום בתעריף רגיל יוכל להינתן כשירות ארצי באמצעות מספר טלפון רגיל או כשירות פנים רשתי (כוכבית ומספר ספרות).

ג.       שילוב של שתי החלופות הללו..

החברות התבקשו להעביר התייחסותם עד לתאריך  26 באוקטובר 2014.