מסיטים מכסות יצור חשמל לקידום יצור חלופי

יום ג', 4 בפברואר 2014

עוד  החלטה החלטה בשורת החלטות והצהרות שלא מומשו -  לקידום לכאורה של אנרגיה חלופית.

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום חוזר על החלטות העבר והבטחות נשיא המדינה: "אנו רוצים לפתח את תחום האנרגיות המתחדשות ולהגיע ליעד של 10% ייצור בשנת 2020, זאת על ידי יצירת שוק ומשק משמעותי וגדול בתחום".

במסגרת ההצעה שעברה בוועדת השרים לאנרגיות יתבצעו הסבות והסטות של מכסות קיימות של אנרגיות מתחדשות במטרה להקטין את העלויות העודפות של הייצור למשק החשמל.

אושרה אפשרות לתיקון רישיונות מותנים של מתקנים תרמו סולאריים (שניתנו במסגרת הקצאת המכסות) למתקנים בטכנולוגית PV בהיקף של 180 MW תוך 90 יום מקבלת ההחלטה.

לדברי השר שלום:  "זו הסבה שצפויה לחסוך למשק החשמל  הישראלי כ- 1.4 מיליארד שקל מהוון בפרק זמן של 20 שנה, ויוסטו המכסות של 70 MW מטכנולוגית רוח לטכנולוגיית P.V.-בעקבות החסמים התכנוניים והקשיים בקידום הקמת מתקנים לייצור חשמל מאנרגיית רוח."

כמו כן, הוחלט על המרת 20 MWמטכנולוגיית רוח קטן(מתקנים עד 50 קילוואט) ו-20 MWמתרמו-סולרי למתקנים בטכנולוגיית PVבהיקף של 40 MW  במטרה להביא להוזלה  של מעל חצי מיליארד שקל   מהוון למשך 20 שנה.

גם בתחום הביו גז צפויה רפורמה, והוחלט לפנות למשרד הביטחון במטרה לבחון ולשקול אפשרות לאימוץ תעריפים למתקני ייצור חשמל מפסולת בתהליכים אנארוביים בשטחי יהודה ושומרון - בדומה לתנאי הקמת מתקנים אלו בכל חלקי הארץ ולבחון את הצורך בהסטת מכסות מביו גז לאנרגיות אחרות.