מערכת להנפקת תעודות אלקטרוניות

יום ג', 6 בספטמבר 2011

 

היקף העסקה מוערך בכ-4 מיליון ש"ח

המערכת תהווה בסיס להנפקתן של תעודות חכמות, כגון תעודות זהות או תעודות לעובדי מדינה

חברת HP זכתה במכרז פומבי של אגף ממשל זמין במשרד האוצר - לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכת ל - Certificate Authority) CA), שתשמש להנפקת תעודות אלקטרוניות, להזדהות ולחתימה דיגיטלית. תקופת ההתקשרות בהסכם הינה ל- 3 שנים עם אופציה להארכה, בהיקף כספי כולל של כ-4 מיליון ש"ח.

במסגרת הפרויקט, תספק HP לאגף ממשל זמין פרוייקט באחריות כוללת (Turn Key Project), החל משלב הייעוץ; דרך עיצוב והטמעת הפתרון; ועד תמיכה לאורך כל תקופת ההתקשרות. HPתהווה קבלן ראשי לפרויקט, ותיעזר בחברת סקיורנט כגוף המקצועי לתחומי ה-CAוה-PKI ובחברת PrimeKey, יצרנית המערכת.

המערכת תתממשק בין היתר לתשתית תעודות הזהות החכמות (תל"מ), ותעצים את מעורבותה של HP באחד הפרויקטים המשמעותיים והאסטרטגיים של ישראל בעשור זה. כמו כן, המערכת תשתלב בהנפקת תעודות לעובדי מדינה (פרויקט תמו"ז) ותעודות נוספות שיונפקו בעתיד על ידי הממשלה.

תשתית האישורים הדיגיטליים תאפשר בעתיד לשלב חתימה דיגיטלית במסרים אלקטרוניים, באופן שיעניק להם תוקף משפטי כחתימה מאושרת. זאת, לצד בדיקת זהות ואימות טרם מתן גישה למערכות מידע ממשלתיות או אחרות - אם לצורך שליפת מידע אישי ואם לצרכי ביצוע פעולות שונות.

כרמלה אבנר, מנהלת ממשל זמין במשרד האוצר, ציינה כי מדובר במערכת אשר מהווה בסיס למהפכה בשירותי ממשל זמין המוצעים לאזרח. "אנחנו נערכים במלוא המרץ לנצל בצורה מיטבית את היכולות החדשות להזדהות וחתימה לטובת הרחבהושיפור השירות לאזרחים ולעסקים".