מערכת לניהול רישוי גז

יום ב', 26 במאי 2014

 

 

היקפו של הפרוייקט נאמד בכמיליון וחצי  שקל

חברת אלעד מערכות השלימה פרוייקט לפיתוח ויישום מערכת מידע ממוחשבת לניהול התפעול הכולל של רשות הגז הטבעי בישראל ובכלל זה תהליכי הרישוי והפיקוח של ספקיות גז טבעי. המערכת מבוססת על פיתוח והתאמות ייעודיות למערכת  Dynamics CRM Onlineשל חברת מיקרוסופט וכן שימוש במערכת ניהול מסמכים המבוססת על מערכת SharePointשל מיקרוסופט.   את הפרוייקט מטעם הלקוח ליוותה חברת הייעוץ IT Solutions .

מערכת המידע שפיתחה אלעד מאחסנת ומנהלת את כלל התהליכים הקשורים למתן רישוי לחלוקה או הובלת גז טבעי מכח החוק ופיקוח על מקבלי הרישוי.  המערכת, הפועלת במודל ענן, מסייעת בניהול ותיעוד כ- 15 תהליכים עם ממשק בין התהליכים.

היא אחראית על ניהול המידע ההנדסי ומידע תכנוני סטטוורי. היא מסייעת בין היתר בניהול תהליכים כגון: ניהול ומעקב משימות ופרוייקטים, תהליכי שמירה תכנונית, אישור תכניות הנדסיות, בדיקת תכנון, טיפול בהתנגדויות בעלי קרקעות, מעקב אחר בעלי רישיונות חלוקה או הובלת גז טבעי, ניהול לוח זמנים, קשר מול היועצים בתחום, קבלת מענה לפניות מגישי בקשה לרישיון, טיפול בפניות הציבור ועוד. בנוסף, תתממשק המערכת למערכות מקצועיות ותפעוליות נוספות הפועלות ברשות הגז.

מערכת ה- SharePointשיושמה במקביל תטפל בניהול המסמכים, תכתובות הדואר והדואר האלקטרוני הקשורים בכלל התהליכים ברשות. המערכות ישמשו כ- 20 משתמשים בקרב אנשי רשות הגז הטבעי ויועצים בתהליכי התכנון והרישוי. ברשות הגז צופים גידול עתידי במספר המשתמשים.היקפו של הפרוייקט נאמד בכמיליון וחצי  שקל.

רשות הגז הטבעי הוקמה בשנת 2002 על ידי משרד התשתיות הלאומיות והינה הגוף האחראי על הסדרת משק הגז הטבעי בישראל. תשתית הגז הטבעי בלחץ נמוך הופכת את הגז הטבעי גם לצרכנים קטנים יותר כמו מפעלי תעשייה קטנים ובתי עסק צורכי אנרגיה. רשות הגז הטבעי אמונה על נושא הבטיחות, תכנון אסטרטגי לטווח ארוך על מנת להבטיח אספקת גז טבעי לישראל, מתן רשיונות ופיקוח על בעלי רשיונות, קביעת תעריפים ואמות מידה למתן שירותים ועוד.