מצפים להכרעת שר הפנים בנושא המאגר בביומטרי

יום א', 25 בספטמבר 2016

מסמך גישת ראש הממשלה לזיהוי ביומטרי לאזרחים  שפורסם לראשונה ב-SoftNews

מעורר כצפוי  מחלוקת מחודשת.בין תומכים למתנגדים לכל הנושא.

המתנגדים אומרים בין היתר כי תרחישים שעליהם מתריע המסמך - כמו שימוש בטביעת אצבע שדלפה מהמאגר לצורך הטמנתה בזירת פשע והפללת אזרחים חפים מפשע - הופיעו באזהרות מתנגדי המאגר כבר שנים.

עכשיו מגיעות אותן אזהרות עם חותמת אישור רשמית של ממשלת ישראל בתוספת הוראות שלפיהן יש "לשאוף לצמצום המאגרים הביומטריים" וש"עקרון צמצום המאגרים הביומטריים יחול ביתר שאת במגזר הממשלתי". הפרדוקס הוא שמדובר בדיוק באותה ממשלה שבמקביל חותרת להפיכת המאגר הביומטרי למנדטורי עבור כל האזרחים.

הפעלת הפיילוטים בנושא הוכיחה בינתיים כי עצם הרישום של האזרחים למאגר הביומטרי גוזל זמן רב ומעורר התנגדויות שוטפות.

 עתה נראה כי שר הפנים דרעי יצטרך להכריע בקרוב על את עתיד המאגר.        

קשה שלא לתהות איזו ממשלה תנצח במאבק על עתיד המאגר: זו שרוצה לצמצם מאגרים ביומטריים, או זו שכבר שנים פועלות ליצירת מאגר ביומטרי מנדטורי, שיכלול תמונת פנים ושתי טביעות אצבע של כל אזרח ואזרח.

הבעיה היא שהמדיניות החדשה לא תשפיע על מאמצי הממשלה לאישור המאגר הביומטרי, שכן הממונה על יישומים ביומטריים במשרד ראש הממשלה רם ולצר, שהוביל את גיבוש המדיניות החדשה, הוא תומך נלהב של המאגר. החדשות הטובות הן שאישור המדיניות מהווה ניצחון מובהק לולצר בעימות שניהל בשנה האחרונה סביב שאלת טיבו של המאגר מול ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי היוצא גון קמני. בעוד קמני סבר שעל המאגר להכיל הן תמונות פנים והן טביעות שתי אצבעות, ולצר נקט גישה מצמצמת יותר ופעל לקיומו של מאגר שמכיל תמונות פנים בלבד.

אם אכן תתקבל לבסוף עמדתו של ולצר ודרעי יכריע בעד מאגר עם תמונות פנים בלבד, יהיה זה ניצחון משמעותי עבור מתנגדי המאגר שפועלים במטרה לבטלו לחלוטין, או לפחות לצמצמו. מסמך המדיניות החדש והלא ברור יספק תחמושת לכל הצדדים  הנוגדים.