משאל חברים על השקיפות בממשלה

יום ג', 2 בפברואר 2016

נא לחצו על הקישור וענו

תודה

משה שלו 

 

האם מידת השקיפות הקיימת בתקציבי הממשלה בתוכניותיה ובשירות לאזרח מספקות  בשרות לאזרחים?

https://onedrive.live.com/redir?page=survey&resid=D185985857B3C70A!351&authkey=!AJ6VSQg1K052mbs&ithint=file%2cxlsx