משאל סופטניוז על הטרור

יום ג', 15 במרץ 2016

משאל סופטניוז על הטרור

האם וכיצד ניתן לעצור את הטרור הפלשתינאי

https://onedrive.live.com/redir?page=survey&resid=D185985857B3C70A!431&authkey=!AEvdx7Sm6pZq6nk&ithint=file%2cxlsx