משאל על אקזיט

יום ש', 23 בינואר 2016

נא לחצו על הקישור וענו לסקר קצר

https://onedrive.live.com/redir?page=survey&resid=D185985857B3C70A!288&authkey=!AOpGXLnikfYrhkI&ithint=file%2cxlsxצר

תודה

משה שלו