משאל רמת השחיתות בישראל

יום א', 15 במאי 2016

שחיתות בישראל לעומת המערב – בחרו בין שלוש אפשרויות:

אותה שחיתות כמו בארצות המערב, יותר רע מהמערב,  פחות שחיתות .

נא לחצו על הקישור וענו.

משה שלו 

https://onedrive.live.com/redir?page=survey&resid=FB1B4D6945BBA0AB!122&authkey=!AIhvdHr9169ZDDU&ithint=file%2cxlsx