משמעות פסק דין חדש בענין מכס על תמלוגים

יום ב', 18 במרץ 2013

 

 

מאת עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

 

בימים אלה, הכריע בית המשפט המחוזי מרכז בשאלה עקרונית של הטלת המכס על התמלוגים (ת.א. (מחוזי מרכז) 31288-01-11 18199-06-10)

פסק-דין זה צפוי להשליך באופן ישיר על עסקיהם של יבואני המותגים בכך התחומים אשר משלמים תמלוגים לבעלי סימני המסחר.

מדובר במצב בו מוצרים  ממותגים מיוצרת במפעלים המזרח הרחוק, והיבואן בישראל משלם למפעלים במזרח עבור הייצור וההובלה לישראל, ובנפרד, משלם תמלוגים לבעלי המותגים, אשר יושבים באירופה/ארה"ב בעד השימוש בסימן המסחר ובעד זכויות נוספות.

בשנים האחרונות, דרש המכס תשלומים  רטרואקטיביים מיבואנים רבים בתחום זה, וטען כי יש להוסיף לערך היבוא את ערך התמלוגים, כך שיש לשלם מכס על שניהם גם יחד. לעומת זאת, היבואנים טענו כי יש לשלם מכס רק על מוצרים ללא התמלוגים.

השופט פרופ' עופר גרוסקופף פסק כי כאשר בעל המותג (סימן המסחר) אינו שולט באופן אפקטיבי על תהליך הייצור, אלא שכל כוחו הוא בביצוע בדיקות איכות לסחורה שיוצרה על ידי אחר, הרי שתשלום התמלוגים אינו קשור באופן ישיר להליך היצור והיבוא לישראל, ובמצב כזה אין בסיס להוסיף את התמלוגים לערך הבגדים לצרכי המכס. בכך קיבל בית המשפט את עמדת היבואנים ודחה את עמדת רשות המכס שביקשה להוסיף גם במצב כזה את התמלוגים לערך הבגדים לצרכי המכס.

בית המשפט קבע עוד כי בשיטות משפט שונות מעבר לים, בהם אופן הערכת טובין דומה למדינת ישראל, לא ממסים תמלוגים במקרים כאלו ויש ללמוד מכך למקרה זה.

איך ישפיע פסק-הדין על ההתנהלות היומיומית של יבואני המוצרים הרלבנטיים (אלקטרוניקה, אופנה, צעצועים, מוצרי חשמל, ועוד)?

להערכתנו, קיים סיכוי גבוה שרשות המכס תגיש ערעור על פסק-הדין, ובמצב כזה יידרש בית המשפט העליון לקבוע הלכה מחייבת בנושא.

בשלב הביניים, ועד שיוכרע הערעור הצפוי בבית המשפט העליון אשר צפוי להימשך, מטבע הדברים, זמן לא קצר, נשאלת השאלה האם רשות המכס תיישם את תוצאת פסק-הדין על הליכי השגה תלויים ועומדים, או לא.

למרות שמן הראוי שרשות המכס תיישם את תוצאת פסק-הדין, מנסיון העבר קיים סיכוי כי המכס יציג עמדה כי כל עוד לא הוכרע הערעור בבית המשפט העליון, הוא אינו מחויב לפסק-הדין במקרים אחרים מעבר למקרה הפרטני של היבואן שהגיש את התביעה.

במצב כזה, ראוי ליבואני המותגים לנסות ולהגיע להסדר עם רשות המכס  ולפיו לא ישלמו היבואנים את מסי היבוא (מכס/מס קניה, פרט למע"מ) אלא יעמידו בטוחה אחרת. אם הדבר אינו צולח מומלץ לשלם "אגב מחאה" את המכס על התמלוגים.

באשר ליבואנים שרשות המכס הוציאה להם דרישות גרעון והטיפול בעניינם טרם הסתיים (כלומר – לא נקבע הסדר כזה עם רשות המכס), ברור כי פסק הדין האחרון משפיע לטובה באופן דרמטי על עמדתם ואמור לבוא בחשבון בכל הסדר שיושג עם המכס, הן בשלב העמדת הבטוחות לתשלום הגרעון, והן בשיקולים בעד ונגד הגעה להסדר סופי.