CA Technologie משתפת פעולה עם Facebook

יום ה', 6 בפברואר 2014

חברת CA Technologies(NASDAQ: CA) הודיעה עתה כי בחברת Facebook(NASDAQ: FB) משתמשים בתוכנת CA DCIM(CA Data Center Infrastructure Management)כדי לנהל מיליוני נקודות נתונים ביחס לאנרגיה, ממשאבים פיזיים וממשאבי מיחשוב במרכזי הנתונים העולמיים שלה, על מנת לשפר את נצילות הכוח.

בחברת Facebook ערכו תהליך בדיקה מקיף לספקיות DCIM 

CA הייתה אחת מבין תריסר החברות שנבדקו ולאחר שהושלם השלב של הוכחת יכולת (proof-of-concept) נערך פיילוט נרחב יותר במרכז נתונים בשטח של כ-10,000 מ"ר. בתום הפיילוט יצרו Facebook  -  ו -CAבמשותף פיתרון מותאם אישית שנועד לתת מענה לדרישות DCIMהיום ובעתיד,

הן מבחינת החדשנות הטכנולוגית ויכולתה של CAלפעול במהירות ולהעניק כושר הרחבה, והן מבחינת העבודה המשותפת להתאמה וחידוד של היעדים העסקיים הרלוונטיים.