ניהול סיכונים והזדמנויות בפרויקטים

יום ב', 29 בספטמבר 2014

 

ניהול סיכונים הינו חלק מרכזי וקריטי בניהול פרויקטים. הוא מתבצע בעת הכנת תוכנית הפרויקט ולכל אורך חיי הפרויקט. ניהול הסיכונים וההזדמנויות נועד להפחית את השפעת הסיכונים ולהעצים את ההזדמנויות למען השגת יעדי הפרויקט במהלכו ובסופו.

דר' משה ויילר  BSc בהנדסת חשמל מהטכניון, MSc בהנדסת חשמל ו-MBA מאוניברסיטת ת"א, ו-PHD בהנדסת מערכות מאוניברסיטת USC בלוס אנג'לס, מרצה בכיר בתואר השני להנדסת מערכות בטכניון, ינחה בחברת A2B    בתאריך  10.11.14, סדנת  ניהול סיכונים והזדמנויות בפרויקטים.

מטרת הסדנה להקנות ידע והבנה בתהליך ניהול הסיכונים וההזדמנויות, כולל לימוד שיטות מתקדמות לכיול, לזיהוי סיכונים, לניתוח איכותי וכמותי ולבניית תוכנית מענה מתאימה.

הסדנה מיועדת למנהלי פרוייקטים, מהנדסי מערכות, מנהלי סיכונים, בעלי תפקידים בפיתוח, מנהלי ייצור, מהנדסי  ניסויים, מנהלי איכות.

בין תכני הסדנה:

מבוא לתהליך השלם בניהול סיכונים בפרויקטים ;

ניהול הזדמנויות בצד ניהול הסיכונים הקלאסי – מהלכה למעשה ; שלב 1 - התנעה וכיול – מה מודדים בעצם (Pf, Ct, Cc, Cs, Cf, Rf) ; שלב 2 – זיהוי סיכונים - שיטת FFA-Force Field Analysis;   - שיטת CFMA-Conceptual Failure Mode Analysis ;  שלב 3 – ניתוח איכותי/כמותי (מטריצת סבירות-חומרה ומטריצת איומים-הזדמנויות) ; שלב 4 – תוכנית המענה לסיכונים והתוכנית החלופית (TimeFrame) ; שלב 5 – בקרה ותקשורת (TPMTechnical Performance Measurements) ; תרגול השיטות בסדנא על דוגמא מתגלגלת.

 למידע והרשמה

שירה היימן - טל'  03-9044077/112      shira@a2business.co.il