נייס מוכרת את חטיבת הביטחון הפיזי

יום ג', 4 באוגוסט 2015

חברת נייס הודיעה  על מכירת חטיבת הביטחון הפיזי (Physical sequrity) לקרן באטרי תמורת 100 מיליון דולר. במקביל השלימה חברת אלביט את  רכישת חטיבת הסייבר של נייס.

נייס תקבל 85 מיליון דולר במזומן ועד 15 מיליון דולר נוספים בהתאם לביצוים עתידייחם. החטיבה הנמכרת מספקת יכולות מעקב וידאו לארגוני ביטחון. מאז נכנס ברק עילם בעל הנסיון הניהולי המועט, לתפקיד המנכ"ל, בפברואר 2014, מכרה החברה שתי חברות מהחטיבה הבטחונית, שכן מכירה זו מצטרפת למכירת חטיבת הסייבר של נייס לפני כחודשיים לאלביט מערכות תמורת עד 158 מיליון דולר.

בהתאם למכירה, עידכנה נייס את תחזית ההכנסות והרווח ל-2015 והחברה צופה כי ההכנסות על בסיס פרופורמה יעמדו ב-2015 על 934-914 מיליון דולר. התחזית הקודמת דיברה על הכנסות של 985 מיליון דולר עד 1.005 מיליארד דולר כך שהכנסות החטיבה הנמכרה עמדו על 71 מיליון דולר בשנה. תחזית הרווח (non gaap) בדילול מלא עודכנה ל-2.97 - 3.08 דולר למננייה לעומת תחזית קודמת של 3.04-3.15 דולר למניה.

עילם אמר כי "אנו ממשיכים לפעול באופן אגרסיבי לפי מתווה התוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח שלנו, ואחד האלמטים בתוכנית היא מכירת שני התחומים שלא היו בליבת עסקינו ופחות סינרגטיים. כעת אנחנו יכולים להתמקד בצורה טובה יותר באזורים שיתרמו להגדלת הצמיחה הרווחית בחברה