ניתן ליישם שירות טלפוניה סיטונאי ברשת בזק במועד

יום א', 10 במאי 2015

משרד התקשורת העביר הודעה לבג"צ בנוגע לבחינה המעמיקה שביצע לגבי סבירות החלטת שר התקשורת בנושא השוק הסיטונאי בהיבטים טכניים וכלכליים.

לאור החלטת בג"צ מיום 25.3.15, קיים המשרד מספר ישיבות מול הדרגים המקצועיים הבכירים ביותר בבזק בהן נדונו טענות החברה בנוגע לישימות שירות הטלפוניה הסיטונאי ולסבירות התעריפים שנקבעו. הצוות המקצועי במשרד ביצע בדיקה מעמיקה של הטענות השונות, והגיע למסקנות הבאות:

מתן שירותי טלפוניה ברשת בזק אפשרי, בהתאמות קלות בלבד למערכת הקיימת, וזאת תוך פרק זמן קצר ובעלויות זניחות. יתר על כן, הבחינה העלתה כי היישום כאמור מתאפשר במספר פתרונות אפשריים..

·        התעריפים שנקבעו בהחלטת השר הינם תעריפים סבירים וראויים, המאפשרים תחרות לספקי שירות על בסיס שירותים סיטונאיים מחד, ומאפשרים לבזק החזר עלויות בתוספת רווח סביר מאידך. 

לאחר פרסום השימועים וקבלת התייחסות מכלל הגורמים בעלי העניין, יפרסם המשרד את החלטתו בנושאים אלו.

רפורמת הפס הרחב, שהחלה בפברואר השנה  מאפשרת לציבור הצרכנים לעבור  בין ספקי אינטרנט שונים בפעולה אחת ללא צורך בהתקשרות כפולה לספק ותשתית. כל חברות התקשורת הורשו לרכוש תשתית  אינטרנט  מחברות בזק והוט במחיר "סיטונאי", מהלך  שמוביל  לשיפור השירות תוך הוזלת המחיר שהציבור משלם עבור סל שירותי התקשורת בעשרות שקלים לפחות.

 

ב- 17.5.2015 נכנס לתוקפו השלב השני ביישום הרפורמה, הכולל עבודה של הספקיות מול בזק בממשק ממוחשב שיאפשר טיפול יעיל ומיידי במעבר לקוחות.

 

שלב זה, המתחיל כאמור ב- 17.5.2015, כולל גם את אספקת שירות הטלפוניה הסיטונאי. לאור מסקנות הבחינה שערך המשרד, כפי שדווח לבית המשפט, לא היתה כל  מניעה כי בזק תספק את השירות במועד זה. לכן, ככל שתימנע בזק מלספק את שירות הטלפוניה הסיטונאי במועדו, יראה בכך המשרד הפרה של הוראות הרישיון ויפעל בהתאם.