HP נכשלה לחלוטין בבניית מערכת מחשוב

יום ה', 9 בינואר 2014

 

"חברת HP נכשלה לחלוטין בבניית מערכת מחשוב, ומשכו זמן יקר וכסף רב מגוף ממשלתי"
כך מאשים יו"ר הועדה לביקורת המדינה אמנון כהן, המזהיר: הם ניגשים לכל מכרז אבל לא יודעים לבצע כל עבודה. מתגלחים על חשבוננו, ובסוף אין תפוקה ואין מערכת

הועדה לביקורת המדינה דנה בהקמת מערכת המחשוב "קדמה" לשרות בתי הסוהר ובדו"ח מבקר המדינה בעניין. יו"ר הועדה, ח"כ אמנון כהן (ש"ס) האשים כי "חברת HP נכשלה לחלוטין בבניית מערכת מחשוב, ומשכו זמן יקר וכסף רב מגוף ממשלתי. הם ניגשים לכל מכרז אבל לא יודעים לבצע כל עבודה. מתגלחים על חשבוננו, ובסוף אין תפוקה ואין מערכת".

ע"פ דו"ח המבקר, באוגוסט 2006 פרסם שב"ס מכרז להקמת מערכת מחשוב חדשה - מערכת "קידמה" - שנועדה להחליף את מערכות המידע ששימשו אותו, ובאוקטובר 2007 חתם על חוזה עם חברת HP לפיתוח המערכת. במערכת המתוכננת נכללו בתחילה שלוש תת-מערכות - משאבי אנוש, אסירים וניהול בתי הסוהר - ואחר כך נוספה לה גם תת-מערכת מודיעין.

תקציב הפרויקט, 43.2 מיליון ש"ח ועוד 6.5 מיליון ש"ח לרזרבה, שביקש שב"ס באוגוסט 2004 לאשר בוועדה המרכזית לענייני תקשוב במשרד האוצר, לא כיסה את כל העלויות על פי האומדן, שהסתכמו ב-62.5 מיליון ש"ח. בנוסף נמצא שהתקציב שביקש שב"ס לא כלל את עלויות תחזוקתה של המערכת, ובשנים 2004-2012 גדל תקציב הפרויקט מכ-43 מיליון ש"ח ל-144 מיליון ש"ח, יותר מפי שלושה מהתקציב המקורי. כמו-כן לוח הזמנים התארך פי שניים מהמתוכנן, המערכת שהתקבלה הייתה חסרה, ובסוף הופסקה ההתקשרות עם החברה.

ח"כ כהן דרש מהאוצר תשובה "איך האוצר אישר מיזם בלי לבדוק אותו ואיך ויתרו למבצע על קנסות באיחור הגשת המערכת", ואולם נציג האוצר המתאים לא הגיע לדיון – והוא הוזמן לפגישה בעניין עם יו"ר הועדה. נציג המבקר, יובל חיו, הוסיף כי מיזמים דומים מתנהלים כעת בגופים אחרים בהיקף של עשרות מיליוני ? ולכן חשוב ללמוד את הלקחים, כדי למנוע טעויות וכשלים כאלו.

נציב שרות בתי הסוהר, רב גונדר אהרון פרנקו השיב כי "מאז כניסתי לתפקיד לא שולמה אגורה לחברה בגלל שהיא לא סיפקה את הסחורה. ביצענו מכרז וסוכם כי האוצר יממן את הקמת המערכת ואילו השב"ס את תחזוקתו, אך תוך כדי בניית המערכת, השב"ס הכפיל את מתקני הכליאה ואת אנשי הסגל. נבחרה חברת HP , לה יוקרה רבה וניסיון בתחום, והטעות בתחשיב הראשוני היא בגלל חוסר ניסיוננו. היום יש לנו 3 מתוך 4 מערכות שתוכננו, כשהוצאותינו 126 מיליון ?. גם אם תיפול המערכת הישנה יש תחליף". לגבי הוויתור על קנסות האיחור, השיב פרנקו כי "במיזם שמתמשך וארגון שמשתנה, החליטו קודמי שעדיף לוותר על הקנס – כדי לקבל את המערכת בעתיד. זה כבר לא קורה היום ולא יקרה בעתיד, ולא כל הצוותים שטיפלו בנושא פעלו במקצועיות".