BMC Software נמחקת מהבורסה ועוברת לידיים פרטיות

יום ד', 15 במאי 2013

BMC Software  נמחקת מהבורסה ועוברת לידיים פרטיות.

חברת התוכנה הגדולה   BMC Softwareהמתמחה בפיתוח פתרונות לניהול רשתות תקשורת  לצורכי עסקים  עוברת למעשה  לידיים פרטיות.

דירקטוריון החברה, שמרכזה בטקסס ארה"ב,  אישר רכישת מניותיה מידי המשקיעים הקיימים על ידי קבוצה בהנהגת "באין קפיטל".

היקף הרכישה 6.9  מליארד דולר!.

זוהי אחת הרכישות "מוחקת בורסה" הגדולות ביותר בשנים האחרונות.

לחברה  נציגות בישראל עם שלוחות פיתוח בתל אביב ובפארק התעשיות בתל חי. לא מניחים כי שינוי הבעלות יביא לשינויים בפעילות החברה בישראל.