נמשכת הנסיגה בפעילות התעשייתית

יום ד', 8 במאי 2013

 

הנסיגה בפעילות התעשייתית נמשכת- ברבעון הראשון של 2013, 34% מהיצואנים דיווחו על ירידה ביצוא. כמו כן, 48% מהיצואנים דיווחו על שחיקה ברווחיות היצוא, בשל התחזקות השקל לעומת הדולר. כך עולה מסקר הציפיות שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים, לחודשים אפריל- יוני 2013.

ברבע הראשון של 2013, העמיקה הירידה ביצוא במונחי מטבע חוץ. ירידה זו משקפת את קשיי היצואנים בהתמודדות מול התחרות הקשה בשווקי העולם, אשר מאלצת אותם להמשיך ולהוריד מחירים. כמו כן ציינו התעשיינים כגורמים הבולמים צמיחת היצוא, ירידה בכמות ההזמנות, קושי בחדירה לשווקים חדשים ומחירים בינלאומיים נמוכים, המקשים עליהם להתחרות.

סמנכ"ל הכלכלה של התאחדות התעשיינים, רובי גינל, מסר בעקבות הממצאים השליליים כי "העולם התעשייתי מצוי במצב של עודפי ייצור, על רקע ההאטה בביקושים. היצוא הישראלי נאבק בכדי לשמור על לקוחות ולצערנו התעשיינים מדווחים כבר שבעה רבעונים ברציפות, על נסיגות ביצוא וקיפאון בקליטת מועסקים". גינל הוסיף כי "בשל תחרותיות גבוהה בשווקים הבינלאומיים, ממשלות מתגייסות בכדי לחזק את התעשיות המקומיות ואילו בישראל התמונה הפוכה- הסרת מכסים ותקנים ונטרול הגנות מפני סחר לא הוגן. התעשייה הישראלית תתקשה להתמודד מפני לחצים מחוץ ומבית".

כמו כן עולה מסקר הציפיות כי ברבע הראשון של 2013 נמשכה הירידה בתפוקת התעשייה- 36% מהתעשיינים דיווחו על נסיגה בתפוקה. אולם, לרבעון השני של 2013, צופים התעשיינים גידול מחודש בתפוקה, לאחר שלושה רבעונים רצופים של נסיגה חדה- זו הפעם הראשונה מזה שנתיים שדווח בפועל גידול כה מהיר בתפוקת המפעלים. הגידול המחודש הצפוי בתפוקת התעשייה ברבע השני של 2013, משקף צפי למעבר מנסיגה לצמיחה בענפי הטקסטיל וההלבשה, הכרייה, מוצרי הבנייה, המתכת והחשמל, לצד גידול מחודש בתפוקת ענף המזון.

תעסוקה

ברבע הראשון של 2013, הייתה יציבות יחסית במספר המועסקים בתעשייה- 24% מהתעשיינים דיווחו על פיטורי עובדים, אולם 26% דיווחו על העסקת עובדים חדשים. להערכת התעשיינים, הקיפאון במצבת העובדים בתעשייה, יימשך גם ברבעון השני של 2013.קיפאון זה משקף צפי לפיטורי עובדים בקצב מהיר בענפי הנייר והדפוס, הטקסטיל וההלבשה. זאת לצד פיטורים נוספים בענפי המזון והכימיה. ירידה זו במצבת העובדים בתעשייה צפויה להתקזז הודות לקליטת עובדים מהירה בענף האלקטרוניקה.

בנוסף עולה מהסקר, כי מזה שני רבעונים רצופים, ישנו קושי משמעותי בגיוס עובדים מקצועיים לתעשייה.קשים בולטים במיוחד דווחו על ידי תעשייני הגומי והפלסטיק, הכרייה ומוצרי הבנייה, הטקסטיל וההלבשה.