נסיגה בתפוקת ענפי ההיי טק

יום ה', 18 באוגוסט 2011

 

אינדיקציות נוספות להתמתנות הפעילות הכלכלית במשק: מניתוח אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים עולה כי בחודשים אפריל - מאי 2011 שרר קיפאון בתפוקת התעשייה (0.1%), לאחר גידול ריאלי מהיר, של 3.2%, ברבע הראשון של 2011, גידול מתון ברבע האחרון אשתקד (0.4%) ונסיגה חדה ברבע השלישי אשתקד (4.2%-).

כך, מאז המחצית השנייה של 2010 התכווצה תפוקת התעשייה בשיעור מצטבר של קרוב ל- 1%.

הקיפאון בתפוקת התעשייה בחודשיים הנסקרים לווה בעלייה ריאלית בפדיון התעשייה לשוק המקומי (1.7%) אל מול נסיגה מתונה בפדיון התעשייה ממכירות ליצוא (0.5%-).

קיפאון זה בתפוקת התעשייה, נגזר בעיקרו מנסיגה בתפוקת ענפי הטכנולוגיה העילית(1.7%-), אשר קוזזה במלואה הודות לצמיחת יתר קבוצות התעשייה. בתוך כך, האטה ניכרת נרשמה בקצב צמיחת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (1.3%) והמסורתית (0.3%), לצד המשך הגידול בתפוקת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (2.6%), בקצב הדומה לזה שנרשם בשני הרבעונים החולפים. בניכוי הנסיגה בתפוקת ענפי הטכנולוגיה העילית, רשמו יתר קבוצות התעשייה צמיחה של כ- 1.5%.

עוד נמסר מאגף הכלכלה כי הקיפאון בתפוקת התעשייה באפריל – מאי 2011 משקף נסיגה חדה, הנאמדת בכ- 8%, בתפוקת ענף התרופות, לצד נסיגה גם בתפוקת ענפי המזון (2.6%-), והרכיבים האלקטרונים (2.3%-). ירידות אלוקוזזו הודות לגידול דרמטי, של 42%, בתפוקת ענף הכרייה והחציבה, לצד גידול נוסף בתפוקת ענפי האלקטרוניקה (למעט הרכיבים האלקטרונים): ציוד תקשורת אלקטרוני (5.7%), כלי ההובלה (2.5%), ציוד ובקרה ורפואי (0.5%).

בסיכום חמשת החודשים הראשונים של השנה הרמה החודשית הממוצעת של תפוקת התעשייה גבוהה ריאלית ב- 2.7% בהשוואה לממוצע בשנת 2010, זאת לאחר צמיחה ריאלית מהירה, של 7.7%, בשנת 2010.

צמיחה זו, משקפת גידול בתפוקת כל קבוצות ענפי התעשייה ונגזרה ברובה (כ- 57% ממנה)מענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית. 21% נוספים מהגידול נגזרו מענפי הטכנולוגיה המסורתית, והיתר  נגזר מענפי הטכנולוגיה העילית והמעורבת-עילית (שתרמו כ- 11% כל אחד).