נסיגה חדה ביצוא ברבעון האחרון

יום ב', 7 במאי 2012

על פי ניתוח נתוני היצוא הריאליים באגף הכלכלה של התאחדות התעשיינים ברבע הראשון של שנת 2012  התכווץ היצוא התעשייתי בשיעור ריאלי מהיר של כ- 4%, בהשוואה לרבע האחרון של 2011.

הנסיגה ביצוא, חלה לאחר גידול בשיעור דומה (4%+) ברבע האחרון אשתקד, ולאחר שני רבעונים רצופים של נסיגה ביצוא התעשייתי (נסיגה של 1.3% ברבע השלישי ושל 3.6% ברבע השני אשתקד).

נסיגת היצוא ברבע הראשון של השנה, נגזרה בחלקה הגדול מנסיגה ריאלית חדה, של כ- 9%, ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית, בשל נסיגה ניכרת ביצוא כלי הטיס והתרופות, זאת לצד נסיגה של כ- 8% ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית. מנגד, גידול ריאלי של כ- 4% נרשם ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית ויציבות שררה ביצוא ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית.

מנתוני היצוא הריאליים עולה כי נסיגה ריאלית מחודשת של כ-9% נרשמה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית בתקופה הנסקרת. נסיגה זו, נגזרה מירידה חדה ביצוא כלי הטיס (ירידה של כ- 30%) והתרופות (20%-), אשר קוזזה בחלקה הודות לגידול ביצוא ענפי ציוד התקשורת, בקרה ורפואי (3%) והרכיבים האלקטרוניים (2%).

במקביל, נסיגה נוספת של כ- 8% נרשמה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית ברבע הראשון של השנה. נסיגה זו, נגזרה כולה מנסיגה חדה ביצוא ענף הכרייה והמינרלים (31%-), אך קוזזה במידה רבה הודות לגידול ביצוא יתר ענפי הקבוצה: גומי ופלסטיק – עלייה של 7%, תכשיטים – 7% ומתכת – 5%.

מנגד, גידול ריאלי מחודש של כ- 4% נרשם ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית בחודשים הנסקרים,זאת הודות לגידול ביצוא כל ענפי הקבוצה (עץ, ריהוט, נייר ודפוס – 10%, טקסטיל והלבשה – 4% ומזון ומשקאות – 1%).