נסיגה ריאלית ביצוא הייטק

יום ב', 4 ביוני 2012

על פי ניתוח נתוני היצוא באגף הכלכלה של התאחדות התעשיינים בחודשים ינואר – אפריל 2012 התכווץ היצוא התעשייתי בשיעור ריאלי של כ- 3% בהשוואה לרבע האחרון אשתקד.

הנסיגה ביצוא, חלה לאחר גידול של 3.6% ברבע האחרון אשתקד, ולאחר שני רבעונים רצופים של נסיגה ביצוא התעשייתי (נסיגה של 0.7% ברבע השלישי ושל 3.2% ברבע השני אשתקד). כך, הייתה רמת היצוא בינואר-אפריל 2012 נמוכה בכ- 3.5% מרמתה ברבע הראשון של 2011.

נסיגת היצוא בחודשים ינואר – אפריל השנה, נגזרה בחלקה הגדול מנסיגה ריאלית חדה, של כ- 6%, ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית, בשל נסיגה ניכרת ביצוא כלי הטיס והתרופות, זאת לצד נסיגה ביצוא קבוצות ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (4%-) והמעורבת-עילית (1%-). מנגד, גידול ריאלי של כ- 2% נרשם ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית, אשר מיתן במקצת את הנסיגה הכוללת ביצוא התעשייתי.

יש לציין כי גם בנטרול הנסיגה החדה ביצוא כלי הטיס והתרופות, לא נרשמה צמיחה ביצוא התעשייתי של יתר ענפי התעשייה, אלא קיפאון.

נסיגה ריאלית מחודשת של כ- 6% נרשמה, כאמור, ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית בתקופה הנסקרת. נסיגה זו, נגזרה מירידה חדה ביצוא כלי הטיס (ירידה של כ- 23%) והתרופות (12%-), אך קוזזה בחלקה הודות לגידול ביצוא ענפי הרכיבים האלקטרוניים (3%) וציוד התקשורת, בקרה ורפואי (2%).

במקביל, נסיגה ריאלית נוספת של כ- 4% נרשמה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית בתחילת 2012. נסיגה זו, נגזרה כולה מנסיגה חדה ביצוא ענף הכרייה והמינרלים (23%-), אך קוזזה במידה רבה הודות לגידול ביצוא יתר ענפי הקבוצה: תכשיטים – עלייה של 13%, מתכת – 10% וגומי ופלסטיק – 8%.

בנוסף, נסיגה ריאלית של כ- 1% נרשמה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית בתקופה הנסקרת, אשר נגזרה כולה מנסיגה ביצוא ענף הכימיה (7%-), בעוד יתר ענפי הקבוצה רשמו גידול.

מנגד, גידול ריאלי מחודש של כ- 2% נרשם ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית בחודשים הנסקרים,זאת הודות לגידול ביצוא ענפי העץ, ריהוט, נייר ודפוס – 9% והמזון והמשקאות – 1%, בעוד יציבות שררה ביצוא ענף הטקסטיל וההלבשה.

עוד עולה מניתוח נתוני היצוא כי בסיכום החודשים ינואר-אפריל 2012 הייתה רמת היצוא התעשייתי נמוכה ריאלית בכ- 2% בהשוואה לרמה החודשית הממוצעת בשנת 2011, זאת לאחר גידול ריאלי מתון, של 4.9%, ביצוא התעשייתי בשנת 2011.  נסיגה זו, נגזרה ברובה (כ- 80% ממנה) מקבוצות ענפי הטכנולוגיות המעורבות.