נסיגה ריאלית חדה ביצוא של 5 אחוזים

יום ג', 20 בספטמבר 2011

 

על פי ניתוח נתוני היצוא באגף הכלכלה של התאחדות התעשיינים בחודשים יולי - אוגוסט 2011 חלה נסיגה ריאלית חדה של כ- 5%, בייצוא התעשייתי, זאת בהמשך לירידה של 2.6%, ברבע השני של השנה. היצוא התעשייתי הסתכם בחודשים יולי - אוגוסט השנה בכ- 3.6 מיליארד דולר בממוצע לחודש

כך, מאז הרבע השני של 2010, עת נבלמה התאוששות המהירה ביצוא, נסוג היצוא התעשייתי בשיעור ריאלי מצטבר של כ- 5%.

הנסיגה הריאלית משקפת ירידה ביצוא מרבית קבוצות הענפים, ונגזרה ברובה (כ- 80% ממנה) מקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית, אשר רשמה ירידה חדה ביותר, של כ- 9%.

ירידה נרשמה גם ביצוא קבוצות ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית והמעורבת-עילית (2%-), לצד קיפאון  ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית.

בבחינה ענפית נמצא, כי הירידה ביצוא התעשייתי נגזרה בחלקה הגדול מנסיגה דרמטית, של כ- 22%, ביצוא ענף התרופות, לצד ירידה בולטת ביצוא ענפי הכרייה והחציבה (15%-) והרכיבים האלקטרוניים (4%-). בתוך כך, נמצא כי קבוצת ענפי האלקטרוניקה רשמה נסיגה מצרפית של כ- 1% ביצוא בתקופה הנסקרת.

הנסיגה ביצוא קוזזה בחלקה הודות לגידול ביצוא ענפי התכשיטים (11%), המזון והמשקאות (4%), הגומי והפלסטיק (3%), הציוד החשמלי (2%), המתכת (1%) וכלי הטיס (1%).

בסיכום החודשים ינואר - אוגוסט 2011הייתה רמת היצוא התעשייתי גבוהה ריאלית בכ- 3% בלבד ביחס לרמה החודשית הממוצעת ב- 2010.

הגידול ביצוא משקף עלייה ביצוא כל קבוצות ענפי התעשייה, והוא נגזר ברובו הגדול (כ- 75% ממנו) מעלייה של 4% ביצוא ענפי הטכנולוגיה העילית.