נפרץ אתר מידע של בנק ירושלים

יום א', 24 בינואר 2016

בנק ירושלים, שהוא בשליטת משפחת שובל, דיווח לבורסה על פריצה לאתר מידע בניירות ערך.

צוין כי אתר זה נפרד מהאתר המרכזי של הבנק.

בנק ירושלים ציין בדיווח כי עידכן על המתרחש את הפיקוח על הבנקים, והוסיף כי האתר, שהכיל מידע בלבד בתחום ניירות הערך, ללא אפשרות לביצוע פעולות, הורד מרשת האינטרנט ביוזמת הבנק. הודעה נמסרה גם למבטחי הבנק.

בנוסף, ציין הבנק בדיווח כי מבדיקות שערך ועורך הבנק, בייעוץ עם גורמים מומחים ובתיאום עם גורמים ממלכתיים האמונים על אכיפת הסייבר בישראל, עלה כי מדובר בפעילות גורמים אקטיביסטים העויינים את ישראל וששייכים לארגון "אנונימוס".

הפעולה בוצעה מחוץ לגבולות המדינה. מבדיקת המידע שנאסף מאז היוודע האירוע עלה כי בחשבונות הלקוחות לא בוצעו פעולות שאינן מורשות ולא נגרם נזק ללקוחות.

"עם היוודע האירוע, נקט ונוקט הבנק בפעולות להגנה על חשבונות הלקוחות וביצע פעולות מידיות, ביניהן החלפה ואיפוס של סיסמאות הגישה לחשבונות אלה", הודיעו בבנק ירושלים, והעריכו כי מדובר בכ-38 אלף רשומות, שמתוכן כ-6,000 חשבונות פעילים של הבנק בתחום ניירות ערך. זאת בעוד שהיתר הם לקוחות היסטוריים של חברי הבורסה, שקיבלו מידע במסגרת אתר נפרד זה.