סימטרון מדווחת על התוצאות הטובות אי פעם

יום ה', 14 בנובמבר 2013

 

סימטרון מדווחת על התוצאות הטובות אי פעם לרבעון שלישי - עם שיא בהכנסות, ברווח התפעולי וברווח הנקי

סימטרון בע"מ (נאסד"ק: CIMT), ספקית  של פתרונות תוכנת תיב"מ כוללים לתעשיית התבניות, מבלטים, כרסום וחריטה של חלקי מתכת, פרסמה  את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013.

דגשים לתוצאותיה של סימטרון ברבעון השלישי של 2013:
• הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP צמח ב-45% לעומת הרבעון המקביל ל-1.4 מיליון דולר – שיא לרבעון שלישי
• הרווח הנקי על בסיס non-GAAP זינק ב-62% לעומת הרבעון המקביל ל-1.1 מיליון דולר – שיא לרבעון שלישי
• צמיחה של 9% בהכנסות (6% בניטרול השפעות שערי מטבע) לעומת הרבעון המקביל ל-10.3 מיליון דולר - שיא לרבעון שלישי
• שיעור הרווח הגולמי – 88% ושיעור הרווח התפעולי - 14% על בסיס non-GAAP
• רווח למניה - 11 סנט על בסיס non-GAAP
• יתרת המזומנים נטו הסתכמה בסוף הרבעון ב-12.9 מיליון דולר

דני הרן, נשיא ומנכ"ל סימטרון, אמר בהתייחסו לתוצאות: "אנו שמחים מאד לדווח ב- Q3/13 על תוצאות שיא לרבעון שלישי בכל הפרמטרים. אנו מרוצים במיוחד מן העובדה שהצמיחה בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד באה לידי ביטוי גם בצמיחה משמעותית ברווח התפעולי והנקי לעומת הרבעון המקביל".

"אנו נאמנים לאסטרטגיית המוצרים ארוכת הטווח שלנו, וחותרים לספק ערך רב יותר ללקוחותינו באמצעות פיתוח עצמי, כמו גם באמצעות שיתופי פעולה חדשים עם צדדים שלישיים. ההסכם החדש שלנו עם MachineWorks לשילוב תוכנת Polygonica שלהם בתוך CimatronE, ממחיש זאת מצוין. אנו מאמינים שההשקעה המואצת שלנו במו"פ, כמו גם במכירות ובשיווק, יביאו לצמיחה בהכנסות וברווח גם בהמשך הדרך. במקביל, אנו ממשיכים לתור אחר הזדמנויות למיזוג ורכישה, במקרים שתמצא סינרגיה במונחים של מוצר, טכנולוגיה ו/או ערוצי הפצה".     

להלן פירוט תוצאותיה הכספיות של סימטרון לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2013 - על בסיס GAAP.

 GAAP

הכנסותיה של סימטרון צמחו ברבעון השלישי של 2013 ל-10.3 מיליון דולר, לעומת הכנסות של 9.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2012. בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכמו ההכנסות ב-31.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-30 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2012.

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון השלישי של 2013 ב-8.9 מיליון דולר, לעומת 8.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2012. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2013 היה 86% מההכנסות, בהשוואה ל-87% מההכנסות ברבעון השלישי של 2012. בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכם הרווח הגולמי ב-27.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-26.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של 2013 היה 87% מההכנסות, בהשוואה ל-88% בתקופה המקבילה אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי הגבוה יותר בתשעת החודשים הראשונים של 2012 בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2013, משקף בעיקר את השפעת ההסכם עם משרד המדען הראשי בתמ"ת, אשר דווח בשנה שעברה. כתוצאה מהסכם זה, החברה הכירה בהכנסה חד-פעמית של כ-400 אלף דולר ברבעון השני של 2012, אשר באה לידי ביטוי בעלות מכר נמוכה בתוצאות על בסיס GAAP של תשעת החודשים הראשונים של 2012. הכנסה חד-פעמית זו לא נכללה בתוצאות על בסיס non-GAAP לתשעת החודשים הראשונים של 2012, על מנת להבטיח כי ההשוואות לתקופות המקבילות בשנים הקודמות ישקפו טוב יותר את תוצאות הפעילות השוטפת של החברה. 

הרווח התפעולי צמח ב-70% ברבעון השלישי של 2013 ל-1.2 מיליון דולר לעומת 700 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכם הרווח התפעולי ב-3.4 מיליון דולר, בדומה לרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון השלישי  של 2013 זינק ב-83% ל-1 מיליון דולר, או רווח נקי למניה בדילול מלא של 10 סנט,  בהשוואה לרווח נקי של 500 אלף דולר או רווח למניה בדילול מלא של 6 סנט ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכם הרווח הנקי ב-2.6 מיליון דולר, או 27 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 2.4 מיליון דולר, או 25 סנט למניה בדילול מלא בתקופה המקבילה אשתקד.