סלקום עם פחות הכנסות ויותר רווח

יום ב', 16 במרץ 2015

חברת סלקום מסכמת  את הרבעון הרביעי של 2014 ואת השנה כולה עם ירידה שנתית בהכנסות של 7.2% ל-4.57 מיליארד שקל אך עלייה של 22.9% ברווח הנקי השנתי ל-354  מיליון שקל. נכון לסוף 2014, מצבת מנויי הסלולר של   סלקום עמדה על 2.967 מיליון, אובדן של 125 אלף מנויים במהלך השנה החולפת.

את הרבעון החולף מסכמת סלקום עם ירידה של 5.7% בהכנסות ל-1.14 מיליארד שקל, לצד נפילה  של 46.1% ברווח הנקי ל-55 מיליון שקל.

עוד מדווחת החברה כי הדירקטוריון החליט לא להכריז על דיבידנד במזומן לרבעון הרביעי. בהחלטה זו, בחן דירקטוריון החברה את מדיניות הדיבידנד של החברה ואת מצב עסקיה והחליט לא לחלק דיבידנד במזומן בשלב זה, בצל התחרות הגבוהה והמשך ההשפעה השלילית שלה על תוצאות החברה, ובמטרה לחזק את מאזן החברה. דירקטוריון החברה יחזור וישקול את החלטתו ברבעונים הבאים.

המנכ"ל ניר שטרן ציין עם פרסום הדוחות כי "גם בשנה זו של תחרות עזה בשוק הסלולר ממשיכה קבוצת סלקום להציג תוצאות פיננסיות טובות, שבאות לידי ביטוי בתזרים מזומנים פנוי של כ-1.2 מיליארד שקל, ברווח נקי של 354 מיליון שקל וגידול בהכנסות ממכירת ציוד קצה. אנו ממשיכים לנקוט בצעדי התייעלות במטרה להתאים את מבנה ההוצאות לרמת התחרות הגבוהה בשוק".

בהתייחס ל-סלקוםtv   ציין שטרן: "אנחנו מרוצים מההשקה המוצלחת של 'סלקוםtv' וצופים שנסיים את הרבעון הראשון של שנת 2015 עם למעלה מ-20 אלף לקוחות. הישג זה הינו מעבר לציפיות הגיוס המקוריות שלנו, וזאת עוד בטרם השקת חבילות טריפל".