סקר תחומי העיסוק המבוקשים ביותר

יום ב', 7 באפריל 2014

 

מספר המשרות הפנויות של הרבעון הרביעי של שנת 2013 הוא המספר הנמוך ביותר של משרות פנויות ברבעון זה בשנת 2013.

משרות פנויות לפי ענף כלכלי

אחוז המשרות הפנויות הגדול ביותר נמצא בענפים: פעילות נדל"ן, שירותים מקצועיים מדעיים וטכניים ושירותי ניהול ותמיכה -  והוא 17% מכלל המשרות הפנויות. לאחר מכן בענפים- מסחר סיטוני וקמעוני ושירותי אירוח ואוכל 14% בכל אחד מהענפים הללו ובענף הבינוי 12%.

מבין המשרות הפנויות הנפוצים ביותר באותם ענפים הללו ניתן למצוא את משלחי היד הבאים:

בפעילות נדל"ן, שירותים מקצועיים מדעיים וטכניים ושירותי ניהול ותמיכה- מאבטחים, נציגי מכירות בטלפון, עובדי מכירות ומפתחי תכנה.

במסחר סיטוני וקמעוני- עוזרי מכירות בחנויות, ממלאי מדפים, קופאים ופקידי מלאי.

בשירותי אירוח ואוכל- מלצרים, טבחים, מוזגי משקאות, עובדי ניקיון וחדרנים.

בבינוי- בנאים, עובדי שלד, חשמלאים, מסגרים, רצפים ומניחי אריחים וטייחים.


 

לוח א -עשרת משלחי היד בהם קיימים הכי הרבה משרות פנויות

 

 

משלח יד

מספר משרות פנויות

1

מלצרים

4,600

2

עוזרי מכירה בחנויות

3,200

3

מטפלים סיעודיים במשקי בית ובמוסדות

2,860

4

מאבטחים

2,250

5

נהגי משאיות ומשאיות כבדות ונהגי אוטובוס

2,080

6

מפתחי תכנה

2,000

7

סוכני מכירות בתחום המסחר הכללי

1,900

8

נציגי מכירות בטלפון

1,850

9

עובדי ניקיון במשרדים, בתי מלון ומקומות אחרים (חדרנים)

1,830

10

טבחים

1,260

 

משרות פנויות לפי קבוצות משלחי יד

ניתן לראות שרוב המשרות הפנויות מתרכזות בקבוצת עובדי מכירות ושירותים (30%). ניתן למצוא בקבוצה זו חלק גדול ממשלחי היד הנפוצים שהצגנו בלוח הקודם (מלצרים, עוזרי מכירה בחניות ועוד ועוד).

קבוצה נוספת שמשמעותית הינה בעלי מלאכה בתעשייה בבינוי ובעלי מלאכה אחרים (22%). בקבוצה זו משלחי היד הבאים הינם משלחי היד הנפוצים: נהגים ומפעילים של מתקנים ניידים, עובדי מתכות ומכונות ובעלי מלאכה דומים, מפעילים של מתקנים ומכונות נייחים ועוד.


 

משרות הפנויות לפי קבוצות גודל:

בסקר משרות פנויות ניתן לפלח את החברות המשתתפות לפי מספר המועסקים בחברה.

לוח ב - מועסקים, אחוז המועסקים משרות פנויות ואחוז משרות פנויות 2013

 

 

סה"כ מועסקים (אלפים)

אחוז המועסקים

סה"כ ממוצע משרות פנויות (אלפים)

אחוז המשרות הפנויות

שיעור המשרות הפנויות השנתי

סה"כ מועסקים

2,266.9

100.0

63.0

100

2.7

5-9 מועסקים

171.7

7.6

7.1

11.2

4.0

10-49 מועסקים

502.1

22.1

16.2

25.7

3.1

50-99 מועסקים

223.6

9.9

7.5

11.9

3.2

100-249 מועסקים

302.2

13.3

7.9

12.6

2.5

מעל 250 מועסקים

1,067.2

47.1

24.3

38.6

2.2

 

הנתון שיעור המשרות הפנויות (JVR) מודד את מספר המשרות הפנויות מחולק בנפח התעסוקה הכולל (כלומר במספר המשרות הפנויות ומספר המועסקים). ובלשון פשוטה יותר, הנתון מודד את אחוז המשרות הפנויות שזמינות אבל טרם אוישו. ניתן לראות שבקבוצת הגודל 5-9 שיעור המשרות הפנויות הוא הגבוה ביותר. כלומר, בקבוצת הגודל הזו, קיימות הכי הרבה משרות פנויות שטרם אוישו.

בעסקים עם מעל 250 מועסקים יש את מספר המועסקים הגדול ביותר וגם את מספר המשרות הפנויות הגדול ביותר - כפי שהיינו מצפים לראות. לעומת זאת, שיעור המשרות הפנויות בקבוצה זו הוא הנמוך ביותר.

 

משרות הפנויות השוואה בינלאומית:

 

הנתון שיעור המשרות הפנויות (JVR) מודד את מספר המשרות הפנויות מחולק בנפח התעסוקה הכולל (כלומר במספר המשרות הפנויות ומספר המועסקים). ובלשון פשוטה יותר, הנתון מודד את אחוז המשרות הפנויות שזמינות אבל טרם אוישו. כאשר יש צמיחה כלכלית נצפה למצוא שיעור משרות פנויות גבוה וכאשר יש מיתון נצפה למצוא שיעור משרות פנויות נמוך. הנתון מאפשר לנו לבצע השוואה בינלאומית.

שיעור המשרות הפנויות בישראל ברבע הרביעי של שנת 2013 היה גבוה (2.9%) יחסית למדינות האיחוד האירופי (תרשים 5). רק בגרמניה השיעור גדול מהשיעור בישראל (2.8%). יצוין כי נתוני ישראל ומדינות האיחוד האירופי אינם מנוכי עונתיות.

חשוב לציין שאוכלוסיית הסקר אינה זהה בכל המדינות. בישראל מדובר ברוב ענפי המגזר העסקי ואילו בחלק ממדינות אירופה הסקר מכסה גם את המגזר הציבורי. ישנם גם הבדלים בכיסוי עסקים קטנים: בישראל הסקר אינו כולל עסקים שבהם עד חמישה מועסקים, ואילו בצרפת ובאיטליה, למשל, הסקר כולל רק עסקים בהם יותר מעשרה מועסקים.