עוד עבודה ללא מכרז בשירות האוצר

יום ג', 14 בפברואר 2012

 

עוד מהלך של מסירת עבודות תקשוב בממשלה ללא מכרז.

ממינהל  הרכש באוצר נמסר על

התקשרות עם חברת סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ לצורך תחזוקת רישיונות שימוש במערכת מיפוי גיאוגראפי ניהולי ARCGISמתוצרת חברת ESRI.

צוין כי, חברת סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ המציאה למשרד החינוך אישור מאת חברת ESRIעל כך שחברת סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ הינה המפיץ המורשה הבלעדי בישראל של תוכנות מתוצרת ESRI.

על כן לא נשקלה כלל האפשרות לאתר תוכנות זהות או מקבילות לספק זה כדי להביא להוזלת מחירים.