עימות מדיני בנושא חופש האינטרנט בועידת דובאי

יום ה', 6 בדצמבר 2012

 

 

איגוד האינטרנט הישראלי סייע בניסוח עמדת ישראל לועידה התומך בחופש הרשת

כפי שפורסם לראשונה ב-SoftNews ועידת -WCIT הועידההעולמית של ה-ITU(סוכנות האו"ם לטלקומוניקציה)  מתקיימת בין התאריכים 3 ועד 14 לדצמבר.

לקראת הוועידה העלו מספר מדינות החברות באיגוד התקשורת העולמית (ITU) בראשות סין, רוסיה, סוריה ואיראן הצעה לשינויים בתקנון התקשורת הבינלאומי (ITR) שיאפשרו להם שליטה הדוקה יותר על רשת האינטרנט העולמית ויגבירו את יכולתן לפגוע בחופש האינטרנט. מדינות אלו מבקשות לשנות את המבנה הקיים של האינטרנט, תוך העברת השליטה לידי הממשלות, בשונה מהמצב הנוכחי בו האינטרנט מתופעל ע"י בעלי עניין רבים  (multi-stakeholder).

איגוד האינטרנט הישראלי יחד עם משרד התקשורת גיבש נייר עמדה תקיף המביע התנגדות חריפה לפגיעה בחופש האינטרנט, ובכך חברה ישראל לארה"ב, קנדה והאיחוד האירופי המתנגדות לאותם השינוים ודוגלות במדיניות חופש הביטוי, השקיפות ונייטרליות התעבורה ברשת. איגוד האינטרנט הישראלי מביע התנגדות חריפה לפגיעה בייחודה של רשת האינטרנט כגורם קידמה אנושית המקדם מסחר, חופש ביטוי וערכי שיתוף, נאורות ושוויון.

השינויים שמנסות לקדם המדינות הלא דמוקרטיות יאפשרו להן להפעיל את כוחן במסגרת תקנות התקשורת העולמיות (ה-ITR) על מנת לשלוט, להגביל ולתפעל את האינטרנט כראות עיניהן. שינויים אלה עשויים להגדיר מחדש את סביבת החקיקה הבינלאומית בתחומי האינטרנט והטלקומוניקציה וישפיעו על איך אנשים בכל העולם יוכלו להשתמש באינטרנט. שינוי כזה יאפשר למדינות כמו רוסיה, סין, סוריה ואיראן שליטה בתכנים באינטרנט, הטלת צנזורה על הרשת, מגבלות על פרטיות המידע תוך פגיעה בחופש הפרט. השפעתם של שינויים אלה, אם יתקבלו, היא כלל-עולמית וקבועה (Permanent). אם יתקבלו השינויים המבוקשים, יחייבו הכללים המתוקנים את כל המדינות החברות ב-ITU, כולל את ישראל.

עו"ד מי-טל גרייבר שורץ, סמנכ"ל קשרי ממשל ומשפט באיגוד האינטרנט הישראלי אמרה כי "שמירה על חופש האינטרנט חיונית לשמירה על החופש שלנו כאנושות. זוהי זכות בסיסית אנושית של כל חברה ופרט ומחובתה של הקהילה הבינלאומית להבטיח כי האינטרנט ישאר פתוח, שקוף ומאפשר יזמות ומסחר חופשי".

נשיא איגוד האינטרנט, פרופ' ישע סיוון, אמר: "הזכות לגלוש באינטרנט חופשי היא כמו הזכות לנוע ברחוב. איגוד האינטרנט בישראל ובעולם פועל על מנת להשאיר מצב זה על כנו ואנו מקווים כי עמדת ישראל והמדינות המערביות תתקבל".