עיצום כספי על חברת בזק בשל פגיעה בתחרות

יום ו', 20 בנובמבר 2015

מנכ"ל משרד התקשורת,  שלמה פילבר, החליט להטיל עיצום כספי בסך של 3,373,450  ? בגין הפרה של חברת בזק את תקנות התשלומים, וזאת, לאחר שנועץ עם הועדה המייעצת.

חברת בזק נהגה בפרקטיקה המנוגדת להוראות הקבועות בתקנות התשלומים, בכך שהודיעה למנויים עסקיים שביקשו להוסיף מספרי טלפון מעבר להקצאת המספרים הראשונית, שהם יצטרכו לשלם רק מחצית מהתשלום שנקבע בתקנות התשלומים, כאשר החצי השני אמור היה להיות משולם רק במידה והם יעזבו את החברה.

בכך חברת בזק הפרה את הוראות תקנות התשלומים, תוך שהיא יוצרת מצג של חסם מעבר ללקוחות, אשר עלול היה למנוע בעדם מלנטוש את החברה לטובת חברות מתחרות ובכך לשמר לא כדין את נתח השוק שלה בקרב הלקוחות העסקיים ולפגוע בתחרות ההוגנת בשוק.

בתהליך של פתיחת השוק לתחרות, חשוב שהרגולטור יקפיד לאפשר למתחרים חדשים להיכנס לשוק,  תוך הקפדה שהמונופול הוותיק מציע שירותיו בתעריפים המפוקחים שקבע הרגולטור, כדי לאפשר פיתוח

התחרות.

דובר המשרד מסר כי "משרד התקשורת ימשיך לאכוף את הוראות החוק, התקנות והרישיונות כנדרש".