עליה ביצוא הסחורות ברבעון השלישי

יום ג', 28 באוקטובר 2014
 
 
עליה ביצוא הסחורות ברבעון השלישי של שנת 2014, כך על פי ניתוח נתוני הייצוא שערך אגף הכלכלה במכון הייצוא על בסיס נתוני הסחר שפורסמו לאחרונה. מהניתוח עולה כי ברבעון השלישי של 2014 עלה יצוא הסחורות בשיעור דולרי של כ-4.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והסתכם בכ-13.3 מיליארד דולר. יצוא הסחורות ללא יהלומים עלה במהלך תקופה זו בשיעור דולרי של 5.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, והסתכם  כ-11.2 מיליארד דולר. היצוא החקלאי ירד בשיעור של כ-12% והסתכם בכ-165 מיליון דולר. יצוא היהלומים ירד בשיעור של כ-2% והסתכם בכ-2.1 מיליארד דולר.  
עיקר העלייה ביצוא הסחורות (ללא יהלומים) כתוצאה מזינוק חד בייצוא התרופות. יצוא התרופות עלה ברבעון השלישי בכ-37% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ- 1.4 מיליארד דולר. ייצוא הכימיקלים עלה  בכ-1.5% והסתכם בכ-2.7 מיליארד דולר וייצוא הרכיבים האלקטרוניים נותר ללא שינוי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ-1.1 מיליארד דולר. סך יצוא שלושת הענפים הדומיננטיים הללו, המהווים כ-46% מסך ייצוא הסחורות (ללא יהלומים), עלה בשיעור של 8.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ-5.2 מיליארד דולר. היצוא בכל יתר הענפים (יצוא סחורות ללא יהלומים, בנטרול 3 הענפים הדומיננטיים) עלה בשיעור דולרי של כ-3% והסתכם בכ-6 מיליארד דולר.
לדברי רמזי גבאי, יו"ר מכון היצוא: "העלייה ביצוא הסחורות ברבעון השלישי עדיין אינה מצביעה על שינוי המגמה ביצוא.  עם זאת, הפיחות בשער השקל מול הדולר בשיעור מצטבר של כ-11% במהלך שלושת החודשים האחרונים, וממצאי סקר מנהלי הרכש האחרון, המצביע על אופטימיות בקרב מנהלי הרכש בכל הנוגע להזמנות יצוא, יוצרים בסיס אופטימי לגבי שינוי מגמה והתאוששות בהיקפי היצוא הצפויים להתרחש במהלך 2015" 
במכון היצוא מציינים כי יצוא השירותים (לא כולל יצוא חברות הזנק) ממשיך לגדול בעקביות, ובחודשים ינואר – יולי 2014 נרשם בו גידול בשיעור דולרי של כ- 12% בעיקר כתוצאה מעלייה ביצוא תוכנה ושירותי מו"פ. 
עוד עולה מהניתוח כי בחודשים ינואר – ספטמבר 2014  עלה ייצוא הסחורות בשיעור דולרי של כ-3.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ- 43  מיליארד דולר. ייצוא הסחורות ללא יהלומים עלה בשיעור של כ-3%, ייצוא היהלומים עלה בשיעור של כ-4.5% ואילו הייצוא החקלאי ירד בשיעור של כ-7%. 
 
עיקר הגידול נובע מעליה בהיקף יצוא התרופות: סך ייצוא הענף גדל במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה בשיעור של 19% והסתכם בכ-5 מיליארד דולר. ללא ייצוא התרופות רשם ייצוא הסחורות (ללא יהלומים) עליה של כ-1% בלבד. יצוין כי ענף התרופות הינו ענף יצוא דומיננטי וריכוזי ביצוא הישראלי הנתון לתנודתיות מתקופה לתקופה.
 
יתר ענפי היצוא הדומיננטיים של ישראל לא רשמו שינויים בתקופה זו: ייצוא ענף הרכיבים האלקטרונים  נותר ללא שינוי בהשוואה לשנה שעברה והסתכם בכ-3.4 מיליארד דולר, יצוא ענף הכימיקלים רשם ירידה מתונה של כ-1% והסתכם בכ-8.4 מיליארד דולר. סך ייצוא שלושת הענפים הדומיננטיים עלה במהלך החודשים ינואר-ספטמבר בשיעור של כ-5% והסתכם בכ-16.8 מיליארד דולר, המהווה כ-47% מסך הייצוא ללא יהלומים. בנטרול שלושת ענפי היצוא הדומיננטיים נרשמה עלייה של כ-1.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.