עלייה במדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים

יום א', 10 במרץ 2013

 

 

 

עלייה במדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו- TNSבחודש פברואר 2013

 

  • עלייה במדד אמון הצרכנים בחודש פברואר.
  • העלייה נובעת משיפור בתפיסת המצב כיום.
  • הטבה באווירת הקניות ובמצב התעסוקה כיום.

 

מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו-TNSטלסקר עלה בחודש פברואר ב-2.2 נקודות לרמה של 125.7(אפריל 2002=100). המדד למצב השוטף עלה ב- 5.7 נקודות ומדד הציפיות ירד ב- 0.1 נקודות.

כלכלני בנק הפועלים: המדד די יציב בחודשים האחרונים, זאת לאחר ירידת מדרגה מסוימת בחודש אוגוסט אשתקד. אנו מזהים בחצי השנה האחרונה האטה בצמיחת המשק בכלל ובצריכה הפרטית בפרט. נתוני החשבונאות הלאומית הראו עלייה צנועה בצריכה הפרטית של 0.3% בלבד ברבעון הרביעי במונחים שנתיים, שהם למעשה ירידה בצריכה לנפש. האינדיקטורים החודשיים האחרונים שפרסמה הלמ"ס הם מעורבים ויתכן שהם מעידים על שיפור מסוים, כך למשל נרשם שיפור במכירות בכרטיסי אשראי וכן עלייה ביבוא מוצרי צריכה. נתוני שוק העבודה אינם מעודדים במיוחד: שיעור האבטלה ירד אמנם בחודש ינואר לרמה של 6.5%, אך ניכרת ירידה במספר המועסקים.

 

בארה"ב נרשמה עלייה חדה של 11.2 נקודות במדד אמון הצרכנים של הקונפרנס בורד בחודש פברואר. עלייה זו מיוחסת בעיקר לדעיכת ההשפעה של אירועי המצוק הפיסקאלי והעלאות המיסים שהפילו את המדד בחודש הקודם.