עסקים לא יציבים בחברות ה-PC

יום ב', 27 במאי 2013

תוצאות עסקיות מאכזבות לחברת היולט פקרד -HP

היצרן הגדול בעולם של מחשבים אישיים הציג מאזן רבעוני עם ירידה של 32 אחוזים לעומת הרבע המקביל אשתקד.

הרווח עמד על 1.1 מיליארד דולר. זו תוצאה מהירידה הנמשכת במכירת מחשבים אישיים כאשר HPסבלה מנסיגה במכירות של 20 אחוז בתחום זה.

עם זאת מניות HPדווקא זינקו למעלה לאחר שנמסר על חסכון בהוצאות של החברה וכן שיפור מאזן החובות שלה.

לעומת זאת השוק-הבורסה מגלה אכזבה רבה מהמצב של חברת דל. רווחיה הרבעוניים של חברה זו העומדת כל הזמן למכירה, ירדו בשיעור של 79 אחוז ל-130 מיליון דולר.

מול האמריקאיות הללו עסקיה הטובים של חברת לנובו הסינית (שרכשה בשעתו את עסקי ה-PCמיבמ,  הגדילו את רווחיה בתחום זה ב-90 אחוז ל-127 מיליון דולר.

החברה מוסרת כי עסקי הסמארטפון שלה בסין יותר מהוכפלו.