פחות הכנסות בסיכום ענף התקשורת 2012

יום ה', 6 ביוני 2013

 

סיכומי משרד התקשוחרת:

  • הכנסות ענף התקשורת בשנת 2012 קטנו בכ- 10.7% ביחס להכנסות הענף בשנת 2011- מסך הכנסות של  29,434 מיליון ש"ח ל-26,296מיליון ש"ח. תרמה לכך בעיקר ירידה דרמטית של 19.3% בהכנסות שוק הסלולר.

 

  • הכנסות מתקשורת נייחת קטנו בשנת 2012 בכ-1.6%, בהמשך להתכווצות הכנסות בשיעור של 2.3% בשנת 2011.

 

  • הכנסות שוק הסלולר בשנת 2012 התכווצו ב- 19.3% ביחס להכנסות השוק בשנת 2011. ירידה חדה זו בהכנסות נובעת ישירות מהתעצמותה של התחרות בתחום עם תחילת פעילותם של המפעילים החדשים ומגילומה המלא של הפחתת דמי הקישוריות. כתוצאה, שיעור הכנסות שוק הסלולאר ביחס לסך הכנסות ענף התקשורת קטן מכ-56% לכ-50%.

 

  • תחום תשתית האינטרנט המשיך לצמוח בשנת 2012, אם כי בקצב מתון ביחס לשנים הקודמות, עם גידול של כ- 8% בהכנסות. לראשונה מזה שנים פחתו ההכנסות תחום הגישה לאינטרנט (ISP) בכ-.1.3%. 

 

  • בשנת 2012 נרשמה ירידה מתונה של 1.2% בהכנסות ענף התקשורת הבינלאומית1, ומדובר בשיפור משמעותי לעומת המגמה שאפיינה את השנים האחרונות בהן התכווץ הענף בשיעור שנתי של כ-10%.

 

  • תחום הטלוויזיה הרב ערוצית לא צמח נומינלית בשנת 2012, וזאת לאחר שבשנים האחרונות נרשמה בו צמיחה ממוצעת של כ-2%.