פטור ממס למחסן מטענים על סחורה שנגנבה

יום ה', 2 ביולי 2015
בית המשפט 
עו"ד גיל נדל, עותמאן אלשייך
 
 
מדובר  במקרה בו סחורה נגנבה ממחסן מטענים וגובה המכס דרש את המיסים מן המחסן. השאלה שנידונה הייתה האם גובה המכס יכול להעניק פטור מתשלום מיסים לבעל המחסן במקרה של פריצה וגניבה, במידה וננקטו אמצעים סבירים, או שמא יש חבות גורפת על בעל המחסן או על חברת הביטוח המבטחת אותו, לתשלום מיסים במקרה זה. 
 
בית המשפט קבע כי המחסן נקט באמצעי הגנה סבירים ולכן הוענק לו פטור מתשלום מיסי יבוא. 
המקרה הוא שחברת "עץ ירוק השקעות ומסחר"  נותנת שירותי אחסון לסחורות המיובאות והיא בעלת רישיון מחסן מטענים כללי מטעם רשות המכס. 
 
באחד הלילות אירעה פריצה במחסן שבמהלכה נגנבה כמות גדולה של סיגריות. מדובר בפריצה מתוחכמת במהלכה התחמקו הפורצים מגלאי הקרן החיצוניים, מגלאי הנפח הפנימיים ומהמצלמות המותקנות בחלק מהחצר, וחדרו למחסן דרך הגג
 
. שבוע לאחר אירוע הפריצה, שלח גובה המכס הודעה לתשלום מסים למחסן בגין הסחורה שנגנבה, סכום שכלל מכס מס קניה ומע"מ. המחסן טען שאין הוא מחויב לשלם מסים בגין הסחורה מאחר והסחורה סולקה מן המחסן מסיבות שאינן בשליטתו. 
 
רשות המכס טענה, בין היתר, כי פריצה למחסן אינה אירוע המהווה הסבר המניח את דעתה למתן פטור ממיסים, במיוחד לאור העובדה שנמצאו ליקויים משמעותיים אשר אפשרו את הפריצה וכי לא מדובר באירוע שאי אפשר למנוע. 
 
רשות המכס טענה כי רק אובדן או התכלות של הסחורה מצדיקות פטור ממיסים, אך לא גניבה. בנוסף, מאחר והמחסן רכש ביטוח נגד גניבות, טענה רשות המכס כי אין הצדקה לא לשלם את המסים, שכן המחסן שופה על ידי הביטוח בגין הפריצה. לצד זאת, טענה רשות המכס כי חלה על המחסן אחריות כמעט מוחלטת לתשלום המיסים היות ויש לראות בה כשומרת שכר לפי חוק השומרים
 
בית המשפט קבע בראשית הדיון כי אין הצדקה לקבוע כלל גורף שלפיו לא יינתן פטור לתשלום מס בכל מקרה של פריצה או שוד. בית המשפט קבע כי המצב הרצוי הוא שיש לבחון את המקרה עצמו ולבדוק האם פעל המחסן או היבואן באופן סביר על מנת למנוע את האירוע. לאחר מכן, בחן בית המשפט אם פעל המחסן בהתאם לדרישות המיגון שמחסן סביר צריך לבצע. בית המשפט שמע עדויות והגיע למסקנה שהמחסן פעלה לפי הדרישות ואף מעבר לכך ושכן מדובר בפריצה מתוחכמת, לא שגרתית וייחודית שלא היה ניתן למנוע. 
לאור האמור, בית המשפט פטר את המחסן מתשלום המס והורה על החזרת הערבות הבנקאית שניתנה לצורך עיכוב הליכים עד לבירור המקרה, וגם חייב את רשות המכס בתשלום הוצאות ושכר טרחת עו"ד.