פייסבוק מצליחה בחדירה למערכות הניידות

יום ה', 9 במאי 2013

חברת פייסבוק לא רוותה נחת בהישגי רווחיה בשנים האחרונות. מה שגרם לנפילה גדולה בשערי מניותיה.

עתה לכאורה חל מפנה. החברה מודיעה כי  ברבע הראשון של 2013 גדלו הכנסתיה ב-38 אחוז לעומת התקופה המקבילה אשתקד

הרווח הנקי גדל בשיעור של 7 אחוזים לעומת אשתקד.

סוף סוף רואים כאן כניסה יותר מסיבית לנוכחות הרשת החברתית  בתחום המערכות הניידות בו הייתה פייסבוק חלשה עד לאחרונה.

ההכנסות ממכירת פרסומים בפייסבוק למערכות הניידות  הגיעו לשיא של 30 אחוז מכלל הכנסות החברה מפרסום.