פער גדול בין שכר המנכל לעובדים במטריקס

יום ד', 18 במרץ 2015

העיתון "כלכליסט": השכר של עובדי חברת  מטריקס שהיא מן המובילות בתחומי IT  נשחק ב?1.4%, בזמן שדמי הניהול שמשך המנכ"ל דווקא עלו ב?6%. אף שחוזה העסקתו שהסתיים לא תואם את מדיניות החברה.

לדברי "כלכליסט" הפער בין השכר הממוצע לעובד בענקית ה?IT הישראלית מטריקס לבין שכר המנכ"ל מוטי גוטמן עמד על פי 28 בשנה שעברה. מדובר בירידה בהשוואה לפער ב?2013 שעמד על פי 32, הנובעת בעיקר מצניחה ברכיבי האופציות (63%?) והבונוס (16%?) בשכרו של גוטמן. 

בניגוד לרוב החברות, המפרטות בדוחותיהן רק את עלויות השכר של שכיריהן, מטריקס המעסיקה עובדי פרילאנס רבים בפרוייקטים ייעודים, משקללת גם את עלויות שכרם בנתוני הוצאות השכר בחברה.

בשנה שעברה גדלה מצבת העובדים ב?11% ועמדה על 7,260, אך עלות השכר הכוללת של העובדים (בנטרול חמשת הבכירים בחברה) עלתה ב?9% בלבד. המשמעות היא שחיקה בשכר העובדים שניכרת גם בשכר הממוצע, שירד ב?1.4% בשנה שעברה ועמד על 15.9 אלף שקל.

מטריקס לא השיבה לפניית "כלכליסט" באשר לסיבה של השחיקה בשכר, וניתן להניח כי היא נובעת מהפחתת השכר הממוצע לעובדי הקבלן השונים או מהגדלת המשרות החלקיות.

חיזוק לכך ניתן למצוא בדו"ח של 2013, שבו ציינה כי היא "חווה גידול בלחצים לעליות שכר מצד עובדי החברה, אשר אינם תואמים את סביבת הפעילות הכלכלית ואינם מגובים בעליית תעריפים מול הלקוחות". עוד טענה החברה בדו"ח כי בתחום שבו היא פועלת צפוי קיפאון בצמיחה בטווח הקצר, שמלווה בצעדי התייעלות וקיצוצים, הקטנת מצבות עובדים, הפחתת תעריפי הלקוחות, ובהתאם "החברה נוקטת מדיניות שמרנית וזהירה באשר לניהול עסקיה".